Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärnskaderehabilitering dagvård

Rehabiliteringsmedicin

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 554 82 (Danderyds sjukhus)
  • Telefon:  08-585 822 22 (Huddinge sjukhusområde)
  • Öppettider:  Måndag–fredag kl 08.00–16.00

Hjärnskaderehabilitering dagvård finns både på Danderyds sjukhus och på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge:
Rehabmottagningen M41 – M43, Medicingatan 1
Karta


Danderyds sjukhus
(klicka på länken Hitta hit nedan)

Om mottagningen

Vi rehabiliterar dig som är över 18 år och har fått en hjärnskada i vuxen ålder. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till en så väl fungerande vardag som möjligt och att du kan återgå till arbete eller studier.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, logopeder, psykologer, kuratorer och instruktörer.

För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.

Inför besöket

En sjuksköterska kontaktar dig angående planerat inskrivningsdatum. En skriftlig kallelse med detaljerad information skickas också till dig.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Det är bra om en närstående följer med dig på första besöket.

Själva besöket

Anmäl dig först i kassan på rehabiliteringsmedicinska kliniken (antingen på Entrévägen 6 på Danderyds sjukhus eller på Medicingatan M41 på Huddinge sjukhus).

Din rehabilitering börjar med en bedömningsperiod där du träffar samtliga i teamet. Resultatet av perioden presenteras för dig vid en planeringskonferens.

Om vi bedömer att du behöver vidare insatser erbjuder vi dig rehabilitering utifrån dina individuella behov. Du har vanligtvis rehabilitering 15–20 timmar under 3–5 dagar per vecka (måndag – fredag). Längden på rehabiliteringsperioden varierar efter dina behov. Under rehabiliteringen arbetar vi för att tillsammans med dig planera för din fortsatta träning och sysselsättning.

Du har en kontaktperson under rehabiliteringsperioden. I samband med planeringskonferensen utarbetas en individuell rehabiliteringsplan som vi följer upp regelbundet.

Om du är i behov av teamets stöd vid planering inför återgång i arbete kallar vi till ett avstämningsmöte med din handläggare på Försäkringskassan. Om du har en anställning kallas även din arbetsgivare.

Efter besöket

När du skrivs ut från rehabiliteringen tar din husläkare eller företagshälsovård över ansvaret för din rehabilitering.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Resultat av hjärnskaderehabiliteringen
På mottagningen sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Nedan får du information om våra patienter; hur de förbättras och vad de tycker om oss.

Resultat