Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärnskaderehabilitering konsultteam

Rehabiliteringsmedicin

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 569 13
  • Öppettid:  Måndag–fredag kl 08.00–16.00

Om mottagningen

Vi rehabiliterar dig som är över 18 år och har en svår förvärvad hjärnskada med komplexa funktions- och aktivitetshinder. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till en så väl fungerande vardag som möjligt. Vi involverar dina närstående, personliga assistenter och ledsagare i rehabiliteringen.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, psykologer, kuratorer och logopeder.

För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.

Inför besöket

När vi fått remissen skickar vi en kallelse med tid för ditt besök.

Vid första besöket behöver en närstående eller personlig assistent vara med.

Ni får gärna ta med en lista med frågor som ni vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Själva besöket

Anmäl dig först i kassan på rehabiliteringsmedicinska kliniken, hus 38 plan 2.

Vid det första besöket bedömer vi om du ska skrivas in i rehabiliteringsprogrammet.

Rehabiliteringen börjar med en bedömningsperiod då du får träffa läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, logoped, kurator och psykolog. Vi presenterar vår bedömning för dig och ditt nätverk (närstående, personliga assistenter, ledsagare) vid ett planeringsmöte.

Om vi bedömer att du har behov av vidare insatser erbjuder vi dig rehabilitering utifrån dina individuella behov. I vanliga fall innebär det att vi ses en eller ett par dagar i veckan i ungefär tre månader. Vid behov finns möjlighet till förlängning. Beroende på dina behov kan rehabiliteringsinsatser göras antingen på sjukhuset eller hemma hos dig. Under rehabiliteringen hjälper vi till att planera för din fortsatta träning och sysselsättning.

Som patient har du en kontaktperson samt en individuell rehabiliteringsplan som vi följer upp regelbundet. Vid behov ordnar vi möte med handläggare från kommunen eller försäkringskassan.

Efter besöket

När du skrivits ut från oss tar din husläkare över ansvaret för din rehabilitering. 

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Resultat av hjärnskaderehabiliteringen

På mottagningen sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Detta blad ger information om våra patienter och hur de förbättras.

Resultat