Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärnskaderehabilitering unga vuxna

Rehabiliteringsmedicin

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 569 13
  • Öppettider:  Måndag–fredag kl 08.00–16.00

Om mottagningen

Vi tar emot personer som är 18–25 år, och som har en förvärvad hjärnskada som lett till särskilda behov av stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet. Du ska ha fått hjärnskadan innan du fyllde 25 år. Målsättningen är att rehabiliteringen ska bidra till ett självständigt liv som inkluderar arbete och/eller studier.

Du har troligen fått rehabilitering tidigare men har behov av fortsatta eller nya insatser, främst kring kognitiva svårigheter.

Vi som arbetar här är läkare, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och sjukgymnast/fysioterapeut.

För att kunna delta i rehabiliteringsprogrammen vill vi att du är fri från alkohol- och drogberoende sedan minst tre månader.

Inför besöket

När vi har fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du själv vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Det är bra om en närstående kan följa med dig på första besöket.

Själva besöket

Anmäl dig först i kassan på Rehabiliteringsmedicinska kliniken (hus 38, plan 2).

Vid första besöket träffar du läkare och annan personal från teamet som tillsammans med dig går igenom dina behov. Om vi bedömer att du är hjälpt av insatser hos oss, blir du erbjuden rehabilitering utifrån dina individuella behov. Tillsammans med dig utformas en individuell rehabiliteringsplan som vi följer upp regelbundet. Detta innebär vanligtvis att vi ses en eller ett par gånger i veckan under ungefär tre månader. Under tiden bistår vi dig även med planering av din fortsatta träning och sysselsättning.

Efter besöket

När du skrivs ut från rehabiliteringen tar din husläkare eller företagshälsovård över ansvaret för din rehabilitering.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Resultat av hjärnskaderehabiliteringen

På mottagningen sker en ständig utvärdering och utveckling av den rehabilitering vi utför. Nedan får du information om våra patienter – vad de har för diagnoser och hur de förbättras.

Resultat