Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärt-kärlcentrum nord

Hjärtmedicin

Vi tar emot dig som är i behov av specialistbedömning.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 564 60
  • Telefontid:  Mån-tors 08.00-14.00, fre 08.00-11.00
  • Telefontid v. 27-32  Mån-fre kl. 08.00-10.00
1177 Vårdguidens e-tjänster

Besöksinformation
Hjärt-kärlcentrum nord hittar du på Svärdvägen 11, på gångavstånd från Mörby Centrum - se karta. 

Aktuell väntetid
Väntetiden för remisspatienter på hjärtmottagningen är 1-4 veckor, beroende på prioritering.

  • Enhetsansvarig överläkare: Johannes Aspberg
  • Chefsjuksköterska: Marie Forslöw

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen
Hjärt-kärlcentrum nord drivs av Hjärtkliniken Danderyds sjukhus tillsammans med Karolinska Institutet vid Danderyds sjukhus.

Vi tar emot dig som är i behov av specialistbedömning. Du kommer hit på remiss från husläkare eller annan specialist. Vi följer också upp dig som vårdats på någon av våra hjärtavdelningar för till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt eller kärlkramp. Dessutom tar vi emot patienter med svårbehandlat högt blodtryck och höga blodfetter. 

Vi utför kontroll av sviktsymtom, blodtryck och blodprovsvar. Vi har även möjlighet att ta EKG eller dosjustera dina hjärtmediciner. 

Vi som arbetar här är hjärtspecialister och sjuksköterskor med särskild inriktning på kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, högt blodtryck, höga blodfetter med mera.

Vi lägger stor tyngd vid information och undervisning för varje enskild patient.

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från husläkare eller specialistläkare.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Vid nybesök kan vi normalt erbjuda en tid inom fyra veckor från remissdatum om det inte finns särskilda skäl. Av kallelsen framgår det om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss. Ta gärna med din kallelse till besöket.

 

Kontakta gärna oss på hjärtmottagningen om du har frågor. 

Själva besöket

Anmäl dig i kassan på hjärtmottagningen. Det går bra att betala med kontokort, och glöm inte att ta med eventuellt frikort. Om du inte blir uppropad inom en kvart ska du kontakta någon av sköterskorna på mottagningen.

 

24-timmars blodtrycksmottagning
24-timmars ambulatorisk blodtrycksmottagning innebär att du som patient under ett dygn får bära en automatisk blodtrycksmätare som registrerar blodtrycket tre gånger per timme under hela dygnet. En blodtrycksmanschett monteras på överarmen och blodtrycksmätaren fästs med ett skärp runt midjan. För att kunna utvärdera de kontinuerliga blodtrycksmätningarna får du skriva dagbok under registreringsdygnet.

 

Undersökningen innebär två besök på mottagningen. Utifrån resultaten bedöms om du eventuellt har behov av blodtrycksänkande läkemedel eller behöver förändra medicineringen.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.