Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Smärtcentrum – smärtrehabilitering

Rehabiliteringsmedicin

Högspecialiserad Smärtrehabilitering har verksamhet både på Danderyds sjukhus och på Huddinge sjukhus, och är tillsammans med Smärtmottagningen på Anestesikliniken del av Smärtcentrum, Danderyds sjukhus.

1177 Vårdguidens e-tjänster (OBS! gäller bara Danderyd)

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Danderyd kontakt:  Sjuksköterska 08-123 574 22, 08-123 574 23 , 08-123 574 24 , 08-123 574 40
  • Danderyd återbud:  073-966 18 81
  • Huddinge kontakt:  Sjuksköterska 08-585 80 561
  • Huddinge återbud:  08-585 80 561
1177 Vårdguidens e-tjänster (OBS! gäller bara Danderyd)

Var finns vi?
Huddinge sjukhusområde
Rehabmottagningen M41 – M43, Medicingatan 1
Karta

Danderyds sjukhus (klicka på länken Hitta hit nedan)
Hitta hit

Om mottagningen

Högspecialiserad smärtrehabilitering tar emot dig som har långvarig smärta som i hög grad påverkar din livsföring och livskvalitet.

Vi har ett särskilt utformat program för dig som är ung vuxen.

På Huddinge sjukhus bedrivs, förutom som ovan, även smärtrehabilitering för patienter med behov av språktolk. (Rapport: Smärtrehabilitering med språktolk – Ett utvecklingsprojekt i klinik och forskning.)

Vårt fokus ligger på rehabilitering till ett för dig fullvärdigt liv och vi arbetar i multiprofessionella team med läkare, psykolog, sjukgymnast/fysioterapeut arbetsterapeut, kurator och sjuksköterska.

Vi erbjuder teambaserad rehabilitering med huvudsakligen gruppaktiviteter, men även individuella insatser under en period av 3–10 veckor. Beslut om rehabilitering tar vi i samråd med dig som patient. För patienter med behov av språktolk kan rehabiliteringsperioden vara något längre.

Infoblad om Högspecialiserad smärtrehabilitering (PDF)
Infoblad om Högspecialiserad smärtrehabilitering med tolk (PDF)
Film med text på flera språk (CC) om Högspecialiserad smärtrehabilitering
Film om Hypermobilitetssyndrom och Ehlers-Danlos syndrom (EDS) i föreläsningsform
Vanliga frågor och svar (pdf)

Resultat

Hur förbättras våra patienter och vad tycker de om oss?

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss, antingen från din husläkare eller specialistläkare.
Bekräftelse på mottagen remiss skickas till inremitterande läkare och till dig som patient.

Inför besöket

Vi vill att du fyller i ett frågeformulär som underlättar bedömningen och som sedan bearbetas anonymt för att ingå i ett nationellt kvalitetsregister (NRS).

Själva besöket

Bedömningsfasen
Du kommer att mötas av ett multiprofessionellt team bestående av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, läkare, psykolog och sjuksköterska.

Initialt sker en första bedömning av yrkesgrupperna i teamet. Tillsammans med dig skapar vi en gemensam bild för att förstå hur smärtan påverkar din vardag.

Framkomna resultat ligger till grund för din fortsatta rehabilitering och med stöd av teamet formuleras en så kallad individuell rehabiliteringsplan - IRP.

Rehabiliteringsfasen
Rehabiliteringsinsatserna är schemalagda en till flera dagar per vecka främst i grupp, men  även individuellt utifrån behov. Rehabiliteringsperioden pågår under en period av 3 till 10 veckor. Vid inledande bedömning kommer du få mer information om programmets upplägg. För patienter med behov av språktolk kan rehabiliteringsperioden vara något längre.

Efter besöket

Efter nybesöket är du alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Ersättning, sjukskrivning och sjukintyg

Ersättningen under rehabiliteringen kan du få från Försäkringskassan. Du kan få förebyggande sjukskrivning (vi skriver utlåtandet), eller vanlig sjukpenning om du varit sjukskriven i direkt anslutning till rehabiliteringsstarten (sjukskrivande läkare förlänger oftast sjukskrivningen). Sjukintyget ordnas innan rehabiliteringens start.

Samarbete

Rehabiliteringen kan efter behov genomföras i samarbete med andra vårdgivare (ex primärvården) och Försäkringskassan. Rehabiliteringen kan även innehålla arbetslivsinriktade insatser och samarbetet kan då ske med Försäkringskassan, arbetsgivare, arbetsförmedlingen och företagshälsovården.

Vi har även löpande kontakt med flera patientföreningar.

Kvalitet, utbildning och forskning

Smärtrehabilitering ingår i Nationella Registret över Smärtrehabilitering (NRS) och verksamheten är kvalitetssäkrad enligt Commission of accreditation on rehabilitation facilities (CARF).

Tillsammans med Karolinska Institutet och andra universitet/högskolor utbildar vi studenter inom olika professioner både teoretiskt och praktiskt.

Som universitetsklinik bedriver vi forskning och utveckling för att utvärdera och vidareutveckla den rehabilitering vi utför. Resultat av rehabiliteringen kan på gruppnivå redovisas inom ramen för kvalitetsregistret NRS.