Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hudmottagning

Vi tar emot och behandlar dig som har en hudsjukdom, till exempel hudtumör, eksem, blåssjukdom eller psoriasis.

Kontaktuppgifter

  • Tidsbokning:  08-123 569 92 för dig som varit här senaste 12 månaderna, i övrigt hänvisas till husläkare.
  • Telefontid:   Måndag, onsdag och fredag kl 8.30-10.45. Återbud dygnet runt. Enklaste sättet att nå oss är via 1177.se/e-tjanster, se nedan.
  • Ombokning ljusbehandling:  08-123 569 92.
  • Återbud:  08-123 569 92 (dygnet runt)
  • Öppettid kassan:  Mån-fre 7.30-15.15. Lunchstängt 11.30-12.30 (tis, ons 11.30-13.00)

Tf verksamhetschef: Andreas Kling

Tf medicinskt ansvarig läkare: Theodore Samourkasidis

Tf vårdenhetschef: Lena Bjerwe

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot och behandlar dig som har en hudsjukdom, till exempel hudtumör, eksem, blåssjukdom eller psoriasis. Vi tar även emot dig som har färdigutredda bensår som kräver specialistbehandling. 

Till oss kommer du på remiss från husläkare eller företagsläkare. 

Vi som arbetar här är läkare med särskild utbildning i hudsjukdomar (dermatolog), sjuksköterska, undersköterska och kurator.

Melanoma week
En vecka i maj varje år anordnas Melanoma week över hela Europa. Då kontrolleras födelsemärken/bruna prickar utan remiss men på bokade tider. 2019 blir den veckan 13-17 maj. Tidsbokningen öppnar 23 april, bokning görs via 1177.se/e-tjänster.

Här kan du läsa mer om Melanoma week.

1177.se/e-tjänster kan du:
- Boka tid direkt - melanoma week
- Av/omboka tid direkt - melanoma week
- Av/omboka tid
- Beställa tid
- Förnya recept (för dig som kontrolleras hos oss, annars hänvisas du till husläkare)
- Provsvar blodprover - välj journaltjänster
- Kontakta mig
- Sjukresor
- Lämna synpunkter på vården

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

 

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på kliniken. Vid ditt första besök gör vi en bedömning av vilken hjälp du behöver. I samband med ditt besök kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök. Om vi bedömer att du behöver ett kirurgiskt ingrepp får du en ny tid för detta.

 

En av de vanligaste behandlingarna av hudtumörer är att vi skär bort dem och syr ihop såret med några stygn. Detta görs med lokalbedövning och kan ofta klaras av under ett vanligt läkarbesök. Vi kan också välja någon annan hudkirurgisk metod, till exempel skrapning, bränning eller frysning med flytande kväve, vilka är särskilt lämpliga vid vissa former av hudtumörer.

 

En annan behandlingsform av hudtumör är fotodynamisk terapi (PDT). Den går i korthet ut på att vi sätter en salva på tumören som aktiverar så kallade porfyriner som finns särskilt i tumörceller. Efter tre timmar belyser vi området i några minuter med rött ljus. De aktiverade porfyrinerna gör då att tumörcellerna går sönder och stöts bort. Ibland måste behandlingen upprepas efter någon till några veckor.

Efter besöket

Om du ska få provsvar via telefon, bokar vi in en telefontid när läkaren ringer upp dig.

 

Dina stygn tas oftast bort av distriktssköterskan på din vårdcentral där du är listad. Om du blivit sydd får du ett behandlingsmeddelande med dig.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Patientinformation