Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Infektionsmottagning

Infektion

Vi tar emot dig som är över 18 år och som kommer på remiss för behandling av infektionssjukdomar.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefontid:  08-123 559 22. Måndag-fredag kl 7.00-10.45
  • Öppet:  Måndag-torsdag 8.00-15.30, fredag 8.00-14.30.
  • MRSA-teamet (endast patienter):  08-123 559 22. Måndag-fredag kl 7.00-10.45.
1177 Vårdguidens e-tjänster

Tf verksamhetschef: Olle Reichard

Medicinskt ledningsansvarig överläkare: Olle Reichard

Vårdenhetschef: Carola Jonsson.

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen 

Vi tar emot dig som har behandlats på infektionsavdelningarna på sjukhuset, med en svår eller smittsam infektion och som ska på återbesök. Vi tar även emot dig som kommer på remiss från annan vårdgivare. Efter att remissen bedömts av infektionsläkare skickas kallelse hem.

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor med särskild utbildning inom infektionssjukvård.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du inför ditt besök hos oss behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig, t.ex om du ska göra ett ultraljud av levern ska du vara fastande.

Ta med legitimation och frikort (om du har ett) vid besöket. Patientavgiften är den sedvanliga om du inte går gratis enligt smittskyddslagen.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Om du är förhindrad att komma måste detta meddelas senast 24 timmar före bokat besök. Ej avbokad eller för sent avbokad tid debiteras även om du har frikort.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan på mottagningen.

Medan du är på besök kan det bli aktuellt med provtagning. Detta görs medan du är kvar på mottagningen.

I samband med besöket kommer vi överens om hur din fortsatta vård ska se ut.

Efter besöket

Svar på eventuella prover och undersökningar får du av ansvarig läkare via brev, telefonsamtal eller vid kommande återbesök.

Om din vårdgivare rekommenderat återbesök kan ny tid i regel ordnas i samband med besöket eller så blir du kallad per brev vid senare tillfälle.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor. När infektionen som du vårdats för har läkt ut hänvisas du till din husläkare.