Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Inskrivningsmottagning

Kirurgi och urologi

Vi tar emot dig som genomgått en planerad operation vid kirurg- och urologkliniken. Vi har även hand om viss dagkirurgi.

Kontaktuppgifter

  • Öppet  Månd-fred 06:45-15:30
  • 08-123 562 27

Vårdenhetschef Elisabet Karlsson, tel. 08-123 569 60

Visa fler kontaktuppgifter