Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kirurgmottagning

Vi tar emot dig som har mag- och tarmproblem, övervikt samt bråck- eller gallbesvär.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Öppettider:  Mån-tors kl. 07.00-16.30, fre 07.00-14.00
  • Telefon:  08-123 550 22
  • Telefontider:  Mån-tors kl. 07.00-14.30, fre 07.00-11.30. Övriga tider röstbrevlåda
  • Operationsplanering  08-123 550 32
  • Telefontid:  Mån-fre kl. 09.00-10.30
  • Stomiterapeut  08-123 565 42
  • Telefontid:   Mån-tors kl. 09.00-10.00 övrig tid telefonsvarare
1177 Vårdguidens e-tjänster

Vårdenhetschef: Lilian Rosén
Telefon: 08-123 589 22

Medicinskt ledningsansvarig läkare: Daniel Asklid
Telefon: 08-123 559 84

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har mag- och tarmproblem, övervikt eller bråck- och gallbesvär. Vi utför småoperationer samt tar hand om dig som gjort mindre kirurgiska ingrepp på sjukhusets centrala operationsavdelning.

Vi har även specialistsjuksköterskemottagning och stomiterapeuter, dit du som patient kommer för uppföljning, information, undervisning och för behandlingar.

Inför besöket

När vi fått din remiss och gjort en bedömning av den får du en remissbekräftelse samt besked om uppskattad väntetid. Alternativt skickar vi en kallelse direkt med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen.

Besökstiden är ca 20 minuter.

I samband med ditt besök kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut.

Efter besöket

Ska du komma på återbesök till mottagningen sätts du upp på en väntelista. Vi skickar en ny kallelse med tid för ditt besök.

Svar på eventuella prover och undersökningar får du av ansvarig läkare via brev eller genom telefonsamtal.

Är det aktuellt med operation kontaktas du av operationsplaneringen på sjukhuset som bokar in datum för operaion samt förberedande undersökningar och provtagningar. Vanligen omfattar detta även ett förberedande besök hos narkosläkaren.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Mottagning Bröstsjuksköterskor har stängt. Vi hänvisar patienter till Bröstcentrum på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.