Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kontaktsjuksköterskor

Kontaktsjuksköterskan är en sjuksköterska med specialistkunskaper inom psykosocialt stöd i cancervården.

Kontaktuppgifter

Kontaktsjuksköterskor för cancersjukdomar i den övre mag-tarmkanalen
Telefon: 08-123 555 82

Telefontid: Vardagar 07:30 - 14:30

Kontaktsjuksköterskor för cancersjukdomar i den nedre mag-tarmkanalen

Telefon: 08-123 557 56

Telefontid: Mån-tors 07.00-15.00, fre 08.00-14.00

Kontaktsjuksköterskor för cancersjukdom inom urologi

Telefon: 08-123 577 20

Telefontid: Mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-14.00

Övrig tid hänvisar vi dig till din hemavdelning eller till Akutmottagningen via sjukhusets växel:

08-123 550 00

Som kontaktsjuksköterskor finns vi till för dig och dina närstående med information och rådgivning gällande din diagnos och behandling. Vi kommer att, efter behov, etablera de rätta kontakterna inom vården och kommunen och se till att du får den hjälp du behöver.

Målet är att skapa kontinuitet, trygghet, delaktighet och att fungera som ett stöd för dig och dina närstående genom hela sjukdomsförloppet.