Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kuratorsmottagning gynekologi

Gynekologi

Kontaktuppgifter

  • Kuratorstelefon:  08-123 561 52
  • Återbud:  08-123 561 52

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter.

Visa fler kontaktuppgifter

Vi tar emot dig som kontaktar oss på eget initiativ eller efter hänvisning från sjukvårdspersonal.

I vårt arbete ingår rådgivning i abort- och steriliseringsfrågor, stödsamtal under graviditet och efter förlossning, krissamtal i samband med till exempel en abort, fostermissbildning, missfall, dödfött  barn, svår sjukdom eller våldtäkt samt ger information om sociala rättigheter.