Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Lungmottagning

Internmedicin

Vi tar emot dig med symtom från luftvägar och lungor.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 564 67
  • Telefontid:  Mån-tors 11.00-12.00
  • Öppettider:  Mån-tors 07.30-16.00, fre 07.30-14.00.
1177 Vårdguidens e-tjänster

Om mottagningen

Vi tar emot dig som har överkänslighetsreaktioner med symtom från luftvägarna, mag-tarmkanalen eller i vissa fall från huden.

Vi utreder, behandlar och utför undersökningar vid symtom från luftvägar och lungor. Undersökningar som bland annat utförs är pricktester, lungfunktionsbedömningar med spirometri, gångtester, arteriella blodgaser och bronkoskopi. Om det finns behov av syrgas ordinerar vi detta och följer upp behandlingen.

Vi som arbetar här är lungspecialister och samt sjuksköterskor med speciell kompetens inom lungmedicin.