Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Mottagning gynekologi

Gynekologi

Vi tar emot dig som behöver specialiserad gynekologisk vård.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 569 96
  • Telefontid:  Mån-fred kl 08.00-12.00 + månd-tors 12.30-15.00. Du blir erbjuden en tid då vi ringer upp dig.
  • Återbud   Ring 08-123 569 96 och tryck 1. Återbud kan lämnas dygnet runt och ska lämnas minst 24 timmar innan avtalad tid. Uteblivet besök debiteras.
1177 Vårdguidens e-tjänster
Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen
Om du inte har vårdats på kvinnokliniken den senaste månaden rekommenderar vi att du i första hand kontaktar öppenvårds gynekolog eller vårdcentral som vid behov kan skicka remiss till oss. Till abortmottagningen kan du söka direkt.

Vi utreder och behandlar kvinnor som behöver sjukhusets specialistresurser vad gäller blödningsrubbningar som tex. rikliga menstruationer, myom, framfall, urinläckage, äggstockscystor, cellförändringar på livmodertappen, endometrios, besvär från vulva eller smärttillstånd i buk och bäcken. 

Vid förnyelse av recept eller förlängning av sjukskrivning ber vi dig i första hand kontakta din vårdcentral.

Vid allmänna frågor och rådgivning om vilken vårdgivare du kan vända dig till var god kontakta 1177 Vårdguiden

Danderyds Sjukhus AB utbildar läkare, barnmorskor och sjuksköterskor och därför kan det hända att du vid ditt besök även får träffa studenter under utbildning.

På kvinnokliniken bedrivs också forskningsprojekt inom många olika områden. Deltagande i dessa är alltid frivilligt.

Inför besöket

Om du kommer hit efter remiss från läkare så skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan på mottagningen.

När undersökningen är klar kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut.

Efter besöket

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.