Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Nationellt respirationscentrum

Anestesti- och intensivvård

Vi undersöker och behandlar dig med andningsproblem.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Rådgivning:  08-123 551 10, knappval 2
  • Telefontider:  Mån-fre 08.30-09.30, övrig tid kan meddelande lämnas och vi ringer upp så snart vi kan.
  • Tidbokning och sjukresor:   08-123 551 10, knappval 1
  • Telefontider:  Mån-fre kl 10.00-11.00, övrig tid kan meddelande angående avbokning och önskemål om förnyelse av sjukresa lämnas.
  • Fax:  08-755 67 65
  • Utbildningsfrågor:  nrc.utbildning.ds@sll.se
  • Växel:  08-123 550 00
1177 Vårdguidens e-tjänster

Vid trasig trakealkanyl och vid behov av hjälp för byte av trakealkanyl åk till Danderyds sjukhus akutmottagning och ta med dig din reservkanyl.
Vid apparatfel kontakta hjälpmedelscentralen, Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) på telefon 08-123 675 00

Förbrukningsmaterial till andningshjälpmedel
Beställning av förbrukningsmaterial kommer inte att kunna göras under stängningsveckorna.
Förbrukningshjälpmedel i hemmet, frågor om leveranser av förbrukningsmaterial - telefon 08-123 366 50

Avbokning och önskemål om ny tid när vi öppnar går bra att göra på ”Mina Vårdkontakter”.

 


 

Om problem uppstår jourtid:
Vid trasig trakealkanyl och vid behov av hjälp för byte av trakealkanyl åk till närmaste akutmottagning, ta alltid med dig din akutkanyl och reservkanyl.

Tekniska frågor och material till apparater
Om du har tekniska frågor eller behöver nya delar t. ex. slangar och filter till hemventilator, BiLevel, C-pap och viss inhalationsutrustning ska du kontakta hjälpmedelscentralen Hjälpmedel Stockholm (MAH), tel 08-123 675 00

Förbrukningsmaterial till andningshjälpmedel:
Om du behöver hjälp med att beställa förbrukningsmaterial för din trakeostomivård i hemmet ska du vända dig till din vårdcentral eller ASIH, undantaget talventil som förskrivs av NRC.

OneMed, frågor om leveranser av förbrukningsmaterial - telefon 08-578 353 00

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi specialanpassar trakealkanylsystem och provar ut andningshjälpmedel via trakealkanyl eller mask till patienter med olika typer av andningsproblem.

Att vara trakealkanylbärare innebär att man har ett trakestoma, ett "hål i halsen" som görs för att skapa fri luftväg. Hålet hålls öppet med hjälp av ett rör, en trakealkanyl. Detta får man om man har sjukdom eller skador i luftvägen eller om man är i behov av långvarig respiratorvård på grund av försämrad andningsmuskulatur eller allvarlig lungsjukdom.  

Vi utbildar sjukvårdspersonal, personliga assistenter och anhöriga i trakealkanylvård och hemrespiratorbehandling.

Inför besöket

Anmäl dig i dagkirurgkassan på plan 5, Hiss G

Ta alltid med dig din andningsutrustning och eventuella trakealkanyler.

Själva besöket

Det första du gör är att anmäla dig i kassan på plan 5, hiss G.

Ta alltid med dig din andningsutrustning och eventuella trakealkanyler.

Besök för tillsyn och byte av trakealkanyl

Du träffar en läkare eller sjuksköterska, undersköterska och eventuellt en medicintekniker. Vi kommer att byta din trakealkanyl och se om det är något vi kan förbättra för dig. Du bör alltid ha med dig din reservkanyl och eventuella tillbehör ex talventil, befuktare och rensrör. Vi går igenom dina trakealkanyler, innerkanyler och ev rensrör och kasserar det som blivit gammalt och lämnar ut nytt. Detta är ett rutin besök som du gör ungefär var 6:e vecka.

Besök för ventilationskontroll

Du träffar en läkare och sjuksköterska eller sjukgymnast. Om du har trakealkanyl försöker vi samplanera besöken så de sker efter varandra. Tillsammans går vi igenom hur behandlingen fungerar och om vi behöver justera något. Det är viktigt att du har med dig din andningsutrustning, har du två hemventilatorer ska båda tas med till kontrollen. Behandlas du med mask och hemventilator ska du även ta med din mask så att vi kan avgöra om det behövs nya reservdelar eller en helt ny mask. Om behandlingen fungerar bra gör vi denna kontroll en gång per år.

Besök för hostmaskinkontroll

Du träffar en sjukgymnast som tillsammans med dig går igenom hur behandlingen fungerar och justerar om det behövs. Denna kontroll görs en gång per år om behandlingen fungerar bra.

Nattregistrering

En utredning med så kallad nattregistrering i hemmet mäter hur du andas under natten. Vi gör en sådan utredning om du verkar ha behov av andningshjälpmedel (hemventilator, BiLevel-pap och Cpap). När vi lämnar ut utrustningen för nattregistrering får du instruktioner om hur du sätter på dig utrustningen och vad den mäter. Du får sedan med dig utrustningen hem för att använda den under natten när du sover, följande dag lämnar du tillbaka utrustningen och därefter kontaktar vi dig via brev eller kallar dig på ett uppföljande besök.

C-pap inprovningar

Detta gäller dig som ska genomgå operation med remiss till oss från kirurg- eller anestesimottagningen, eller dig som är inlagd och remiss skickats till oss från vårdavdelningen. Vid första besöket får du träffa läkare som går igenom nattregistreringen du fått göra inför besöket. Därefter träffar du en sjuksköterska eller sjukgymnast som provar ut en mask och C-pap utrustning. Besöket tar ungefär 120 minuter.

Efter besöket

Om du tagit prover i samband med besöket ringer vi dig och meddelar resultatet.

Om vi bestämt att du ska ha en CPAP gör vi beställningen. Därefter får du brev från hjälpmedelscentralen och kan åka och hämta utrustningen. Du hyr sedan din CPAP för en kostnad av 100 kronor i månaden.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Reservdelar
Om du har tekniska frågor eller behöver nya delar till exempel slangar och filter till hemrespiratorer, BiLevel:ar, CPAP:er ska du kontakta hjälpmedelscentralen. Du får själv stå för kostnaden för reservdelar med undantag för slangar och filter till CPAP:er.

Hjälpmedelscentralen i Stockholm
Medicinteknisk apparatur i hemmet (MAH) 08-123 675 00

Inhalationsutrustning
Om du har problem med din inhalationsutrustning ska du vända dig till distriktsköterskan. Inhalationsutrustning och reservdelar beställs via hjälpmedelskort.

Informationsmaterial
Här finner du en handbok med praktisk vägledning för personliga assistenter som hanterar 
trakeostomi och hemventilatorvård
, framtagen av Nationellt respirationscentrum.