Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Neuropsykologisk konsulttjänst

Rehabiliteringsmedicin

Kontaktuppgifter

Psykologkonsult södra länet

Leg psykolog Mikael Bermås
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge R 61
Öppettider 08.00–16.00
Tfn: 0700 85 68 20

Se karta


Psykologkonsult norra länet

Leg psykolog Lotta Bolin Hellblom
Danderyds sjukhus hus 38 plan 2
Öppettider: 08.00–16.00
Tfn: 08-123 579 06

Psykologkonsulterna är en länsövergripande specialiserad öppenvårdsenhet som erbjuder konsultativt stöd för patienter tillhörande primärvårdens neuroteam.

Psykologkonsulterna erbjuder neuropsykologiska utredningar och bedömningar; konsultation i såväl enskilda ärenden kring patienter som är inskrivna hos neuroteam, som generella frågeställningar samt eventuellt psykologisk behandling.

Inför besöket

För att komma till oss krävs en remiss som är utfärdad av neuroteamet eller en husläkare som tillhör teamet.

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver förbereda dig inför ditt besök hos oss, till exempel genom att fylla i något skattningsformulär att ta med dig till besöket.

Du får gärna ta med en lista med frågor som du vill ha svar på. Ta också med dig en lista över läkemedel som du använder.

Själva besöket

Anmäl dig först i kassan på Rehabiliteringsmedicinska kliniken (antingen i hus 38 plan 2 på Danderyds sjukhus eller på Rehabgatan R61 på Huddinge sjukhus).

Vid första besöket träffar du en psykolog som tillsammans med dig avgör vilka utredningsinsatser du behöver. Därefter gör vi tillsammans upp den fortsatta planeringen.

Neuropsykologisk utredning
En neuropsykologisk utredning kan se lite olika ut men de moment som oftast ingår är undersökning med neuropsykologiska test och klinisk intervju utifrån frågeställningen med dig och gärna även någon annan person som känner dig väl.

Efter besöket

Återkoppling och slutsamtal
Du får reda på utredningsresultaten och psykologens resonemang och slutsatser vid ett återbesök. Om du vill får du gärna ha med dig en närstående. Vi återger även utredningsresultaten till ditt neuroteam som begärt utredningen, så att de ska kunna fortsätta sitt samarbete med dig.


Utlåtande

Ett utlåtande är en skriftlig sammanfattning av utredningen och dess slutsatser. Det ger rekommendationer som kan användas av dig och de instanser som kan bli aktuella för dig att söka hjälp hos, till exempel Försäkringskassan, kommunen och andra. Vem som får utlåtandet är upp till dig själv.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Resultat från Neurpsykologiskt konsultteam

På enheten sker en ständig utvärdering och utveckling. Nedan får du information om de patienter vi tar emot samt vad neuroteamen tycker om oss.

Resultat