Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Njurmedicinmottagning

Njurmedicin

Vi behandlar dig som har en medicinsk njursjukdom.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 573 30
  • Telefontid:  Mån-fre kl. 08-11, ons även kl. 13-14
  • Öppettider:   Mån-tors kl. 07.30-16.00, fre kl. 07.30-13.30.
1177 Vårdguidens e-tjänster

 

Adress:

Njurmedicinmottagningen, Hus 10, plan 6, 182 88  Stockholm

  • Vårdenhetschef, Anneli Nilsson
  • Medicinskt ansvarig läkare, Anna Fagergren

Vi har som regel att inte diskutera patientärenden via e-post, då vi inte kan garantera skyddet av personuppgifter. Vill du kontakta din vårdgivare elektroniskt ber vi dig använda 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi behandlar dig som har en medicinsk njursjukdom. Vi tar emot både dig som har lätt njurpåverkan och dig som har avancerad njursvikt med behov av dialysbehandling och njurtransplantation. 

Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor, dietist och kurator. 

Behandlingen vi utför är en kombination av medicinsk behandling och livsstilsförändringar. 

Vi ser gärna att du i första hand kontaktar din husläkare för en första utredning. Inom Region Stockholm finns dock inget generellt remisstvång, du kan skriva en egen remiss.

Inför besöket

När vi fått din remiss sker en medicinsk bedömning av remissen och beslut fattas om du behöver komma till oss eller inte. Antingen skickar vi ett brevsvar eller så skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Av kallelsen framgår om du behöver ta några prover eller på annat sätt förbereda dig inför ditt besök hos oss.

 

Ta gärna med en lista med frågor som du vill ha svar på.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig på mottagningen. I samband med ditt besök kommer vi överens om hur den fortsatta vården ska se ut och bestämmer tid för återbesök. Du får också en kortfattad skriftlig sammanfattning av besöket. I vanliga fall innebär din behandling att du kommer till oss många gånger under en längre period. 

Vården och behandlingen utgår från kunskapen att det vid konstaterad njursjukdom går att bromsa sjukdomen genom livsstilsförändringar och medicinsk behandling. Under dina besök så utreder, diagnostiserar och följer vi din njurpåverkan genom provtagningar och undersökningar. Vi ger råd om livsstilsförändringar som påverkar njurfunktionen och beslutar om vilka läkemedel som bäst hjälper dig att bevara din njurfunktion.

Efter besöket

Om du har frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning.