Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Onkologmottagning

Kontaktuppgifter

Onkologiverksamhet bedrivs på Danderyds sjukhus, men tillhör organisatoriskt Karolinska Universitetssjukhuset.

Mer information om onkologiverksamheten finner du på Karolinska Universitetssjukhusets webbplats