Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Öron-, näs- och halsmottagning

Kontaktuppgifter

Öron-, näs- och halsverksamheten, som organisatoriskt tillhör Karolinska Universitetssjukhuset har upphört med sin verksamhet vid Danderyds sjukhus.

Kontaktuppgifter till och information om öron-, näs- och halsmottagningen.