Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Smärtcentrum – Högspecialiserad smärtrehabilitering och smärtmottagning

Smärtcentrum består av Smärtmottagning och Högspecialiserad smärtrehabilitering och är ett kunskapscentrum på Danderyds sjukhus med övergripande ansvar för utredning, behandling, rehabilitering, utbildning och forskning/utveckling kring smärta.

Kontaktuppgifter

Smärtcentrum – Smärtmottagning tar emot dig med svår smärtproblematik som distriktsläkare eller andra specialistläkare inte lyckats behandla. Vi tar emot patienter med både akut och långvarig smärta.

Smärtcentrum – Högspecialiserad smärtrehabilitering tar emot dig som har ett långvarigt komplext smärttillstånd. Fokus ligger på rehabilitering och du får hjälp av ett team med arbetsterapeut, kurator, läkare, psykolog, sjukgymnast och sjuksköterska.

Vid smärtcentrum på Danderyds sjukhus har smärtmottagning och smärtrehabilitering en gemensam remissportal, vilket innebär att du som patient direkt blir hänvisad till rätt vård för din smärtproblematik.