Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Smärtcentrum – smärtmottagning

Anestesti- och intensivvård

Vi tar emot dig med svåra smärttillstånd.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  Ring 08-123 573 42 och välj rätt knappval. Du blir då meddelad en tid då vi ringer upp dig.
  • Öppetider:  Mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-13.30

Hitta hit

  • Medicinskt ansvarig läkare: Kathleen Schumann
  • Enhetschef: Rosalba Degl ìnnocenti
  • Sjuksköterskor: Ingrid Cewers, Susanna Sohlman, Sonja Savolainen
Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig med svåra smärttillstånd. Vår uppgift är att hjälpa dig med smärta som distriktsläkare eller andra specialistläkare inte lyckats behandla. Vi tar emot patienter med både akut och långvarig smärta.


Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med särskild utbildning och kompetens inom smärtområdet samt psykologer med kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss.

Inför besöket

När vi fått din remiss skickar vi en kallelse med tid för ditt besök. Tillsammans med kallelsen får du broschyren ”Viktig information inför ditt besök på vår mottagning” som du ska läsa innan ditt besök. Du får också ett formulär om smärta som du ska fylla i innan besöket.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan och sedan gå till smärtmottagningen. Under besöket går vi igenom din sjukhistoria och om det behövs görs en kroppsundersökning. Syftet är att klarlägga orsaken till smärtan och se vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig, en behandlingsplan görs. Besöket kan ta upp till 90 minuter.

Efter besöket

Om du blivit ordinerad läkemedelsbehandling och behöver hjälp med doseringen ska du ringa till mottagningen och boka en telefontid med din läkare. Du ska även kontakta oss om du behöver förnya recept, får biverkningar av läkemedel eller har andra frågor.  

Efter besöket skickas ett remissvar till läkaren som skrivit remissen innehållande bedömning och råd om fortsatt behandling. I förekommande fall följs läkemedelsbehandlingen upp av sjuksköterska eller läkare.

När smärtbehandlingen är stabil övergår ansvaret för din vård och förskrivning av läkemedel tillbaka till husläkaren eller den läkare som skrivit remissen.