Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Smärtcentrum – smärtmottagning

Anestesti- och intensivvård

Vi utreder och behandlar patienter över 18 år med svåra smärttillstånd.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  Ring 08-123 573 42. Vi använder telefonsvarartjänst med uppringningsfunktion.
  • Besökstider:  Endast bokade besök

Hitta hit

  • Medicinskt ansvarig läkare: Kathleen Schumann
  • Enhetschef: Rosalba Degl ìnnocenti

 

Visa fler kontaktuppgifter

Om mottagningen

Vi tar emot dig med svåra smärttillstånd. Vår uppgift är att hjälpa dig med smärta som distriktsläkare eller andra specialistläkare inte lyckats behandla. Vi tar emot patienter med både akut och långvarig smärta.


Vi som arbetar här är läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster med särskild utbildning och kompetens inom smärtområdet samt psykologer med kompetens inom kognitiv beteendeterapi (KBT).

Smärtmottagnignen utgör en del av smärtcentrum, där även Högspecialiserad Smärtrehabilitering ingår. För mer information, se länk längst ned på sidan.

Remiss

För att komma till oss behöver du remiss.

Inför besöket

När vi fått din remiss och våra läkare har bedömt att du behöver komma till vår mottagning för bedömning och utredning skickar vi en kallelse med tid för ditt besök.

Med kallelsen får du även ett formulär där du innan besöket ska fylla i information om din smärta. Du kommer även att få broschyren "Viktig information inför ditt besök på vår mottagning" som du bör läsa innan ditt besök hos oss.

Själva besöket

Det första du gör under ditt besök är att anmäla dig i kassan och sedan gå till smärtmottagningen. Under besöket går vi igenom din sjukhistoria och om det behövs görs en kroppsundersökning. Syftet är att klarlägga orsaken till smärtan och se vilka behandlingar som kan vara aktuella för dig, en behandlingsplan görs. Besöket kan ta upp till 90 minuter.

Efter besöket

Om du blivit ordinerad läkemedelsbehandling och behöver hjälp med doseringen är du välkommen att ringa till mottagningen och boka en telefontid. Detta görs på ovan nämnda telefonnummer.

Du är också välkommen att höra av dig för förnyelse av recept, om du upplever läkemedelsbiverkningar eller har andra frågor.  

Efter ditt nybesök skickas ett remissvar till den läkare som skrivit remissen innehållande bedömning och råd kring fortsatt behandling. Om du blivit insatt på en läkemedelsbehandling följs denna upp av en sjuksköterska eller din behandlande läkare.

Eftersom många av mottagningens uppföljningar sker telefonledes är det viktigt att vi har ett aktuellt telefonnummer vi kan nå dig på.

När din smärtbehandling är stabil övergår ansvaret för din vård och läkemedelsförskrivningar tillbaka till den läkare som utfärdat remissen.