Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Dyslexi - Läs- och skrivsvårigheter

Både barn och vuxna kan ha så pass uttalade läs- och skrivsvårigheter att det blir svårt att hantera skolarbetet och vardagen. Alla som har svårigheter med att läsa och skriva har inte dyslexi, men på Talkliniken gör vi alltid en noggrann utredning för att ta reda på vad som ligger bakom problemen och vad man kan göra för att underlätta vardagen.

Tecken på läs- och skrivsvårigheter 

  • Du har svårt att känna igen bokstäverna.
  • Du förväxlar och kastar om bokstäver när du läser eller skriver. 
  • Du läser långsamt och förstår inte alltid vad du läser.
  • Du läser samma text många gånger utan att minnas vad du läst.

När ska man söka hjälp om man har svårt att läsa och skriva?

Till oss kan du komma om du behöver veta varför du har svårt att läsa och skriva och för att ta reda på om det finns hjälpmedel för att underlätta. Om du går i skolan är det viktigt att söka hjälp tidigt. Vi gör dyslexiutredningar från och med höstterminen i årskurs tre. För barn som är yngre gör vi grundliga språkliga utredningar, för att fånga upp de barn som inte lär sig läsa och skriva av andra orsaker.

Utredning och behandling av läs- och skrivsvårigheter

Utredningen är ofta uppdelad på två besök, där varje besök är mellan två och tre timmar med pauser. Vi erbjuder även heldagsutredningar vid behov. Besöken är då fyra till sex timmar med pauser.

När dyslexiutredningen är klar bokas det in ett uppföljande samtal, där vi går igenom undersökningsresultaten. Resultaten sammanfattas i ett skriftligt utlåtande. Om det är ett skolbarn som utretts är det mycket värdefullt om lärare från skolan deltar i samtalet, varför vi erbjuder oss att komma till skolan och genomföra samtalet där.

Det finns tekniska hjälpmedel som underlättar när man ska läsa och skriva, som logopeden kan skriva ut vid behov.

Sök hjälp hos oss

För att komma till oss behöver du en remiss från till exempel läkare, skolsköterska, psykolog eller annan logoped. Här finns direktlänk till underlag att använda vid pedagogisk beskrivning inför utredning.

Kontaktperson

Sabina Alkass Yousef, leg logoped, enhetschef
e-post: sabina.al-kass-yousef@sll.se
Telefon 08-123 590 19

På grund av sekretess besvarar vi inte frågor om enskilda patienter via e-post.