Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Språkförskola för barn med grav generell språkstörning

Språkförskola är en behandlingsform för barn med diagnostiserad grav generell språkstörning. Talkliniken samarbetar med flera kommuner i Stockholms län och har logopeder på språkförskolor i Bromma, Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg och Vaxholm.

På förskolorna arbetar logopederna i den dagliga förskoleverksamheten tillsammans med förskollärare och specialpedagoger. Barnets språkutveckling och kommunikationsförmåga står i fokus. Verksamheten följer förskolans läroplan.

Språkförskolans verksamhet erbjuder

  • Små barngrupper med hög personaltäthet
  • Intensiv logopedbehandling i förskolemiljön
  • Språkliga och pedagogiska utvecklingsmål för barnet
  • Regelbunden uppföljning av hur barnets kommunikation, språk och tal utvecklas
  • Tydlig och anpassad kommunikation utifrån barnens behov
  • Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation
  • Föräldrautbildning
  • Flera utvecklingssamtal per termin

Sök till språkförskola - ansökningshandlingar

En ansökan måste skrivas av barnets vårdnadshavare. För att ansöka ska vara komplett behövs ett logopedutlåtande, ett pedagogiskt underlag från barnets förskola samt ett utlåtande från barnpsykolog. Barnet ska ha en diagnosticerad grav språkstörning som inte förklaras av någon annan funktionsnedsättning t.ex. hörselskada eller autismspektrumtillstånd därför bör barnet ha gjort en utvecklingsbedömning hos barnpsykolog.

Språkförskolan i Bromma
Bromma språkförskola omfattar en avdelning om 8 barn med grav språkstörning. Förskolan finns på förskolan Marklandsbacken 2 i Bromma

Upptagningsområde: Stockholms stad. Ansökan skickas till språkförskolan Bamse.

Kontaktperson: Louise Mucchiano, 08-123 588 84

Information om remissförfarande

Språkförskolan i Järfälla
Språkförskoleavdelningen Ugglan i Järfälla omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav språkstörning och 8 barn med typisk tal- och språkutveckling.
Förskoleavdelningen är belägen i Vattmyra förskola, Hästskovägen 28 i Järfälla.

Upptagningsområde: Järfälla

Kontaktperson: Karin Jones Beskow, 08-123 588 85

Ansökan Ugglan   

Remiss Ugglan

Språkförskolan i Sollentuna
Brage språkförskola omfattar två avdelningar om 8 barn med grav språkstörning. Förskolan är belägen på Ebba Brahes väg 3 i Rotebro.

Upptagningsområde: Sollentuna, Upplands Väsby, Täby, Danderyd, Ekerö, Solna, Sigtuna, Norrtälje.

Kontaktpersoner: Logoped Kajsa Malmfält, tel 08-123 59336.

                             Logoped Magdalena Sommerstein 08-123 59335


Remiss Brage språkförskola

Pedagogisk beskrivning

Språkförskolan i Sundbyberg
Språkförskoleavdelningen Blixten i Sundbyberg omfattar en avdelning om 12 barn varav 6 barn med grav språkstörning och 6 barn med typisk tal- och språkutveckling. Förskoleavdelningen finns på förskolan Polaris, Lavettvägen 12 i Sundbyberg.

Upptagningsområde: Sundbyberg.

Kontaktperson: Emma Pettersson, 08-123 584 24

Remiss Blixten

Pedagogisk beskrivning

Språkförskoleavdelningen i Vaxholm
Språkförskoleavdelningen Blåbäret i Vaxholm omfattar en avdelning om 12 barn varav 4 barn med grav språkstörning och 8 barn med typisk språk-och talutveckling. Förskolan finns på förskolan Lägerhöjden, Hamngatan 52 i Vaxholm.

Upptagningsområde: Vaxholm

Kontaktperson: Ellinor Finne, telefon: 070-737 52 34

Remiss Vaxholm

Läs mer om tal- och språksvårigheter