Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vuxenhabilitering

Rehabiliteringsmedicin

Vi tar emot dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning.

1177 Vårdguidens e-tjänster

Här kan du på ett enkelt och säkert sätt kontakta mottagningen - dygnet runt. Du kan till exempel fråga, boka och omboka tid, förnya recept eller se dina läkemedel.

Kontaktuppgifter

  • Telefon:  08-123 595 67, 08-123 595 68
  • Öppettid:  Mån–fre 08.00–16.00
1177 Vårdguidens e-tjänster

Besöksadress: Karolinska Universsitetssjukhuset Huddinge, Rehabmottagningen, M41 – M43, Medicingatan 1
Karta

Om mottagningen

Vi tar emot dig som är över 18 år och har en medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning i form av rörelsehinder och/eller utvecklingsstörning.

Vi som arbetar här är läkare, arbetsterapeut, dietist, kurator, logoped, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast.

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan är välkommen att själv höra av dig.

Inför besöket

Du behöver ingen remiss för att komma till oss utan kan höra av dig själv med en egen anmälan. När vi fått din anmälan eller remiss gör vi en bedömning och skickar sedan en kallelse med tid för besök.

Ta vid besöket med dig en lista över läkemedel som du använder.

Själva besöket

Det första besöket hos oss brukar ta omkring en och en halv timma. Vid besöket kommer vi överens om hur den fortsatta habiliteringen ska se ut och bestämmer tid för återbesök.

 

Vid mottagningen finns undersökningsrum och toaletter med taklift. Ta gärna med eget lyftskynke om du behöver lift.

Efter besöket

Om du önskar kan du få en skriftlig sammanfattning av det som beslutades vid besöket. Vi skickar intyg och sammanfattningar till dig så snart det är möjligt.

 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Resultat av vuxenhabiliteringen

Det är viktigt för oss att få reda på vad patienterna tycker om sina kontakter med oss. Vi ber därför patienterna att svara på frågan "Vad tyckte du om ditt besök idag?" genom att lägga en pingpongboll i en av fyra lådor.

Resultat