Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Blödningsskint

Vid blödningar från tarmen kan det ibland vara svårt att hitta det blödande stället. Om andra utredningar som gastroskopi och koloskopi inte har påvisat blödningsskällan kan isotopundersökning utföras.

Förberedelser

Du ska inte göra röntgenundersökning med bariumkontrast en vecka innan och ingen annan isotopundersökning får göras två dagar innan undersökning.

Så går undersökningen till

Vi kommer injicera ett icke radioaktivt spårämne intravenöst. 20 – 40 minuter senare injiceras vi en svag radioaktiv isotoplösning. När denna injektion sker ligger du på ett undersökningsbord med en gammakamera tätt placerad ovanför magen. Bilder tas kontinuerligt i 60 minuter i samma läge/position. En sjuksköterska/BMA finns i undersökningsrummet vid bildtagningen.

Efter bildtagning har du inga förhållningsorder, men drick gärna lite mer och kissa lite oftare än vanligt.

Undersökningstid

1 timme och 45 minuter. Ibland kan ytterligare bilder behöva tas lite senare.

Blödningsskint (pdf)