Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärt-MR

Med magnetkamerundersökning (MR) av hjärtat kan man med stor noggrannhet bestämma hjärtats anatomi, hjärtrummens storlek och hur hjärtat pumpar.

Vi kan också se om det finns inflammationer eller skador på hjärtmuskeln. Vid magnetkameraundersökning används inte röntgenstrålar. Undersökningen är smärtfri och ofarlig.

Förberedelser

Läs noga igenom och fyll så snart som möjligt i checklistan som medföljer kallelsen angående MR-säkerhet. Om du svarar ja på någon av frågorna är det viktigt att du genast ringer oss och meddelar det.

Så går undersökningen till

Du får ligga på en brits som förs in i en tunnel i en kamera. Vi kommer att sätta en infart (stick i armen) för att vi under undersökningen ska kunna ge dig ett kontrastmedel. Du kommer även att ha EKG kopplat på bröstet samt hörlurar för att kunna kommunicera med personalen. Bildtagningen sker när du håller andan. Du kommer att få andas in, andas ut och därefter hålla andan mellan 10 och 20 sekunder.

Undersökningstid

Undersökningen tar mellan en och två timmar och denna tid måste du kunna ligga platt på rygg.

Resultat

Efter bildinsamling kommer noggranna mätningar att göras. Svaret skickas därefter till den läkare som remitterat dig för MR-undersökningen till oss. Det tar cirka en vecka.

Hjärt-MR (pdf)