Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärtskintigrafi (Myokardskintigrafi)

Hjärtskintigrafi (också kallad Myokardscintigrafi) är en undersökningsmetod för att avbilda hjärtat och bedöma blodförsörjningen i hjärtmuskeln och hjärtmuskelns förmåga att pumpa.

Undersökningen utförs under två dagar, dag ett är provokationsdagen (cykel eller medicinprovokation) och i dag två gör man undersökningen utan provokation.

Undersökningen används:

- Utredning av kärlkramp och för att se om det finns en genomblödningsbrist i hjärtmuskeln.
- När utredning av eventuell kärlkramp med cykelarbetsprov inte ger resultat och/eller när cykelarbetsprov inte kan genomföras.
- För att bedöma hur förträngningar i kranskärlen eller andra avvikelser som man funnit vid kranskärlsröntgen ter sig i samband med arbete. I vissa fall utförs myocardscintigrafi även för att närmare planera den fortsätta behandlingen.

Förberedelser

Förberedelserna är mycket viktiga för denna undersökning. Du får inte dricka dryck som innehåller koffein, till exempel kaffe, te, Coca-cola och energidryck 24 timmar före undersökningen. Använd inte nikotin fyra timmar innan.

Undersökningsdagens morgon bör du inte ta hjärt-, blodtrycks- eller smärtmediciner. Om du använder mediciner som Asasantin eller Persantin ska du följa andra instruktioner. Du bör inte äta den sista timmen före undersökningen. Ta gärna med lätta kläder och skor till första dagen.

Om du är eller kan vara gravid eller om du ammar ska du tala om det före undersökningen (gäller kvinnor).

Så går undersökningen till

En svagt radioaktiv lösning injiceras i en ven i samband med att du cyklar eller vid medicinprovoaktion samt under vila. Därefter tas bilder med hjälp av en gammakamera. Under bildtagningen ligger du stilla på ett undersökningsbord med kameran placerad nära dig.

Undersökningstid

Cirka 2 timmar per dag.

Hjärtskintigrafi (Myokardskintigrafi) (PDF)