Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Kapell

Här hålls minnesgudstjänster.

Kontaktuppgifter

  • Sjukhuskyrkan når du via sjukhusets växel på telefon   08-123 55 000