Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

När barnet är fött

Efter förlossningen får ni och ert barn tid att landa under ett par timmar. Sedan får ni flytta till BB eller till Hotell-BB. Förstföderskor stannar vanligen två nätter och omföderskor en natt, men givetvis är det vårdbehovet som avgör.

Innan ni åker hem tar vi hand om er

Hotell-BB

På Hotell-BB vårdas mammor som har haft en normal förlossning eller en förlossning med lättare komplikationer.

BB-avdelning 16

På avdelning 16 vårdas mammor och barn som behöver lite extra omvårdnad eller tillsyn.

BB-avdelning 17

På BB-avdelning 17 vårdas du som genomgått ett planerat kejsarsnitt.

Neonatalvård - avdelning 20 och 21

För tidigt födda eller sjuka barn får vård på neonatalvårdsenheten på Danderyds sjukhus, som är en del av Karolinska Universitetssjukhuset.

Förlossningsskada

Det är inte ovanligt att drabbas av en s.k. sfinkterruptur vid vaginal förlossning. En sfinkterskada är när ändarmens ringmuskel skadats. Här finns information om vad det innebär och hur du sköter om en skada.


Efter att ni kommit hem, vill vi träffa er igen

Återbesök

För alla föräldrar som går hem innan tre dygn eller om behov finns, så erbjuder vi ett återbesök.

Amningsmottagning

Mottagningen är till för kvinnor med större och långdragna amningsproblem som inte blivit lösta med hjälp på BB, återbesöksmottagning eller BVC. Barnet ska vara mer än en vecka gammalt.

Hörselscreening

Hörseltest på det nyfödda barnet erbjuds föräldrarna och görs dag två om man är kvar på BB, annars ringer vi upp och erbjuder ett återbesök för hörseltest.

Vi valde också att föda på Danderyds förlossning

Läs andra föräldrars berättelse om hur de upplevde sin förlossning på Danderyds sjukhus.