Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Danderydsmodellen

En del föräldrar vill klara sig själva så mycket som möjligt under förlossningen, andra vill ha ett mer uttalat stöd. Hur lång tid en förlossning tar varierar också. På Danderyds sjukhus har vi en modell för dem som är oroliga för en utdragen förlossning och vill ha mer stöd.

Det som utmärker Danderydsmodellen är att det finns hög närvaro av personal och en form av plan och tidsgräns för förlossningen. Syftet är att du ska känna dig tryggare och att minska din oro för att få en långdragen förlossning. Modellen riktar sig i första hand till förstföderskor och till omföderskor som tidigare fött vaginalt med ett utdraget förlopp eller med kejsarsnitt. 

Danderydsmodellens fyra hörnstenar

 Danderydsmodellen bygger på fyra hörnstenar, god förberedelse, säker diagnos av förlossningsstart, hög närvaro av personal, aktivt handläggande av förlossningen och en tidsram. 

God förberedelse

En förutsättning för att du ska kunna välja att föda enligt Danderydsmodellen är att du har en normal fullgången graviditet, att förlossningen startar spontant och att barnets huvud ligger neråt. Det är också viktigt att du är väl insatt i vad Danderydsmodellen innebär och har god kunskap om vad som händer i kroppen under en förlossning, om förlossningsförloppet, latensfasen och den aktiva fasen, samt om olika smärtlindringsmetoder. 

Säker diagnos av förlossningsstart

När ni kommer till förlossningen gör barnmorskan en undersökning och bedömer om du kommit in i ett aktivt förlossningsarbete. Ett aktivt förlossningsarbete innebär regelbundna smärtsamma värkar och att livmodermunnen har börjat öppna sig. 

Hög närvaro av personal

För att ni ska känna er så trygga som möjligt och för att vi ska kunna ge all den information och det stöd ni behöver strävar vi efter så hög närvaro av undersköterska och barnmorska som möjligt inne hos er på förlossningsrummet. 

Aktivt handläggande av förlossningen och en tidsram

När du är i den aktiva fasen gör vi en ny bedömning efter två timmar. Om förlossningen inte har gått framåt tar barnmorskan hål på fosterhinnorna så att vattnet går. Om vattnet redan har gått vidtar vi andra åtgärder för att förlossningen ska gå framåt. 

Det är svårt att säga hur lång tid en förlossning kommer att ta men med Danderydsmodellen finns en form av tidsram. När du har kommit in i den aktiva fasen bör förlossningen inte ta mer än tolv timmar. Det är ett normalt förlopp för en förstföderska – för omföderskor går det i regel fortare. Om du inte har fött inom tolv timmar har vi en diskussion med er och lägger upp en plan för hur vi ska gå vidare med förlossningen, vilket kan kännas tryggt att veta. 

Berätta om du vill föda enligt Danderydsmodellen

Om du är intresserad av att föda enligt Danderydsmodellen är det bra om du säger det redan när du ringer till oss i samband med att förlossningen startat.

Observera! Danderydsmodellen kräver hög personalnärvaro. Vi har därför ingen möjlighet att erbjuda modellen under sommarveckorna 25-33.