Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vaginal förlossning

Det vanligaste är att en förlossning tar tid. Upp till ett dygn från första värken hemma till att dess barnet är fött är inte ovanligt för förstföderskor.

Latensfasen - förlossningsarbetet är på väg att starta

Att slemproppen går kan vara ett av flera tecken på att förlossningen är på väg att starta. Under hela graviditeten finns ett tjockt skyddande slem i livmoderhalsen. I samband med att livmoderhalsen mognar, d v s mjuknar och blir mer lucker, så lossnar slemproppen och kommer ut. Oftast kommer det, som en slemmig flytning, ibland med någon blodstrimma i. Ibland, men inte alltid, känner kvinnan ett mer eller mindre starkt mensmol i anslutning till att ”slempropppen går”. Ibland har värkarbetet redan hunnit etableras när slemproppen lossnar.

Från att det känts mest som ett kraftigt mensmol övergår det till ett mer tydligt värkmönster. Livmodern blir hård i intervall och man kan också känna ett visst tryck neråt under värken.

Hur långt det är kvar till det egentliga värkarbetet startar är omöjligt att säga. För en del kvinnor kan det ta flera dagar, för andra några timmar. Det är framförallt antalet värkar och hur starka och regelbundna de är som avgör när det är dags att komma in till förlossningen. Som regel är det dags när värkarna kommer ungefär var tredje minut och håller i sig i runt en minut. Ring till oss när du haft värkar ett tag så kan vi gemensamt stämma av om det är dags att komma in. Vi kan också ge vägledning om hur ni kan hantera den första fasen hemma.
Läs mer om hur du vet att det är dags (1177).

Smärtlindring vid förlossningen

Det finns flera metoder att välja mellan för att lindra smärta under förlossningen. Det är inte så lätt att veta hur det kommer att kännas och vad man kommer att behöva, men det kan vara bra att i grova drag känna till vilka metoder som finns. Alla barnmorskor har goda kunskaper om smärtlindringsmetoder och vägleder dig gärna i dina val.
Läs mer om smärtlindring vid förlossning (1177)

De första timmarna efter förlossningen

När förlossningen är över får ni det berömda förlossningsfikat och får vara för er själva en stund. Barnet är vanligtvis piggt och vaket de första 1 - 2 timmarna, så det är ett bra tillfälle för den första amningen. Även om du inte tänkt amma är det viktigt att barnet får ligga naket på ditt bröst för att få av din kroppsvärme och få möjlighet att upptäcka en ny värld.

Barnmorskan undersöker sedan barnet noga, väger och mäter. Vanligtvis stannar ni två till tre timmar på förlossningen. Därefter får ni komma till vårt patienthotell (Hotell BB). För de familjer som behöver lite extra övervakning erbjuder vi plats på någon av våra BB-avdelningar (vårdavdelning 12 eller vårdavdelning 16).

Om förlossningen går trögt

Om barnet inte riktigt vill komma ut kan man behöva ta hjälp av sugklocka. En sugklocka är ett hjälpmedel i plast eller metall som fästs på bebisens hjässa för att hjälpa det ut i slutet av förlossningen. Läs mer om sugklocka.

Planerat kejsarsnitt

Ungefär hälften av alla kejsarsnitt är planerade och görs i regel en vecka före beräknad förlossning. 
Läs mer om planerat kejsarsnitt