Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Din journal

Vårdgivare i Region Stockholm använder sig i allt större omfattning av samma digitala journalsystem - så kallad sammanhållen journalföring. Det innebär att den som behandlar dig lättare kan få en överblick av din hälsa, och att du själv inte behöver återberätta din vårdhistorik.

Läs din journal
Som patient har du rätt att läsa din egen journal och få en journalkopia. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal via e-tjänsten "Journalen" på 1177. 

Läs mer om hur du beställer en journalkopia på papper.

Spärra din journal

Personal på Danderyds sjukhus, som är direkt eller indirekt inblandade i din vård, är de enda som har rätt att ta del av din journal i samband med ditt vårdtillfälle eller besök, i speciellt fall även vid uppföljning. Vill du spärra din journal eller delar av den för andra vårdgivare har du rätt till det.
Läs mer om hur du spärrar din journal. 

Vem har läst din journal?
Om någon, som inte är direkt delaktig i din vård eller har andra arbetsuppgifter som inte är kopplade till din journal, öppnar din journal är detta en straffbar handling. Du har rätt att se vilka yrkeskategorier och funktioner personerna har som läst din journal.

Läs om hur du lägger en begäran om att få en logg om vilka som läst.

Sammanhållen journal – gör vården säkrare

Som vårdgivare inom Region Stockholm använder vi oss av sammanhållen journalföring. Det innebär att den du söker vård hos har möjlighet att få tillgång till uppgifter i dina journaler hos många andra vårdgivare i vår region samt hos vårdgivare i andra landsting, kommuner och privata vårdgivare i Sverige. Syftet är att vårdpersonal, om behov uppstår, enklare ska kunna få hela bilden av din vårdhistorik och ditt vårdbehov. Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av dina journaluppgifter för att kunna ge dig god och säker vård.Vanliga uppgifter som visas är exempel­­vis diagnoser, ordinerade och utlämnade läkemedel, planerade och genomförda kontakter, laboratorie­svar och journalanteckningar.