Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Begäran om loggutdrag

Patientjournalen på Danderyds sjukhus ingår i den sammanhållna journalföringen inom Region Stockholm. Vill du ha ett loggutdrag på vilka som öppnat din journal, kan du som patient beställa det.

I det begärda loggutdraget visas vilken klinik och befattning som har öppnat din journal, utdraget visar också när öppnandet skedde. Även administrativ personal som har koppling till dina vårdtillfällen har rätt att öppna din journal.

Vill du ha ett utdrag på vilka som öppnat din journal, kan du som patient beställa det via 1177 e-tjänster eller brev.

Kontakt

E-tjänst:
Begäran om loggutdrag

Post för loggutdrag:
Danderyds Sjukhus AB
Journal och arkivservice
182 88 Stockholm

Telefon för loggutdrag:
08-123 567 21 (telefontid mån-tors 09.00-10.00 och 13.00-15.00)*

I din skriftliga begäran behöver du ange vilken klinik och tidsperiod din begäran gäller. Det räcker inte att ringa in beställningen. Glöm inte att skriva in dina kontaktuppgifter i begäran.

*Avvikande tider på helgdagar kan förekomma