Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Till dig som ska genomgå en operation

Nedan finner du tre informationsfilmer för dig som ska opereras på Danderyds sjukhus.


Elektroniska hälsodeklaration – ska fyllas i innan du opereras


1. Förberedelser du ska göra hemma inför operationen

I filmen går vi igenom förberedelserna du gör hemma, innan du kommer till sjukhuset. Det är viktigt att följa alla steg för att du ska kunna genomgå dagkirugisk eller inneliggande operation. Vi vill att du ska känna dig trygg och vara förberedd så att vi kan ge bästa möjliga vård.


2. När du kommer till sjukhuset och operationen (utskrivning samma dag)

För dagoperation kommer du in på förmiddagen, opereras och går sedan hem samma dag. Vi visar hur operationsdagen kan se ut.


3. Inneliggande operation (längre vistelse än endast operationsdagen)

Till dig som ska opereras och vara inskriven på en vårdavdelning. I filmen guidar vi dig igenom din vistelse och visar de olika rum och miljöer du kommer befinna dig i, innan och efter operation.