Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Tystnadsplikt

Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att vi inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Gör vi detta bryter vi mot tystnadsplikten och sekretesslagen.

Det är bra om du berättar för oss vem vi får lämna ut uppgifter till, till exempel en anhörig eller närstående som ringer och vill veta hur du mår.