Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vårdgaranti

På Danderyds sjukhus ska väntetider till planerade nybesök, operationer och behandlingar uppfylla vårdgarantin. Det innebär att du som patient ska få den vård du behöver inom rimlig tid men också att du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Vårdgarantin innebär följande:

  • Du ska erbjudas tid för läkarbesök inom 30 dagar från remissdatum.
  • En behandling (till exempel en operation) ska påbörjas inom 90 dagar från beslutsdatum.
  • Du kan byta till en annan vårdgivare om din nuvarande inte kan erbjuda dig besök och behandling inom en viss tid.

Om du inte får vård inom vårdgarantin kan du kontakta Vårdgarantikansliet på telefon 08-123 134 00.