Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Ambulansmodellen i Almedalen

Vad är avgörande för den som drabbas av stroke eller hjärtinfarkt? Klarar en 80-årig kvinna med höftfraktur att vänta på akutmottagningen? Hur kan vi höja patientsäkerheten och minska ledtiden från det att larmet går till behandling av patienten?

De frågorna diskuteras på ett seminarium i Almedalen av sakkunniga och politiker. Här presenteras även Ambulansmodellen som Danderyds sjukhus har tagit fram tillsammans med Samariten Ambulans.

Ambulansmodellen kan liknas vid "snabbspår" för några av de svårast sjuka patienterna, i dagsläget stroke, hjärtinfarkt och höftfraktur. Det innebär att preliminär diagnos och behandling påbörjas redan i ambulansen. Vid ankomst tas patienten direkt till röntgen alternativt specialistavdelning. Det spar tid och lugnar patienten som får livsviktig vård direkt vid ankomsten.

Varje minut räknas

Varje minut räknas när du drabbas av en stroke. På Danderyds sjukhus finns "BRAIN-larm" sedan drygt ett halvår tillbaka. Helt färska siffror visar att ledtiden från symtomdebut till behandling avsevärt har förbättrats. T ex har tiden från "door-to-needle" förkortats från 65 till 43 minuter. Som en bonus har träffsäkerheten i strokelarmen ökat, dvs andelen rätta diagnoser (stroke) har ökat från drygt 6 av 10 till drygt 8 av 10 och andelen patienter som får trombolys (blodförtunnande behandling) har fördubblats.
Läs mer om strokespåret

Från larm till behandling på 45 minuter

Vid misstänkt hjärtinfarkt vet alla att det är bråttom. På Danderyds sjukhus tar det i snitt 45 minuter från det att Mobimed-larmet går till ballongvidgning av ett eller flera igentäppta kranskärl. De nationella riktlinjerna är 90 minuter. Det finns även andra typer av hjärtsjuka patienter som har behov av "snabbspår" och omedelbar behandling utan att behöva passera akuten. På Danderyds sjukhus får t ex även arytmipatienter (när hjärtat rusar) direktbehandling vid ankomst till sjukhuset.
Läs mer om hjärtspåret

Operation inom 24 timmar

För en äldre, skör kvinna är det livsviktigt med omedelbar behandling vid höftfraktur. Därför får hon smärtlindring, näringstillförsel och syrgas redan i ambulansen. Ambulanspersonalen tar henne direkt till röntgen där en sköterska från ortopeden tar emot med en tryckavlastande säng. I stället för åtta lyft, som det var tidigare när patienten fick gå via akuten, är det nu bara två lyft. Inom ett dygn är 8 av 10 patienter opererade, vilket bl a innebär lägre mortalitet och att betydigt fler kan återvända till sitt eget hem.
Läs mer om höftspåret

Hur kan akutvården utvecklas

Efter presentation av de tre "snabbspåren" följer en paneldebatt ledd av moderator Ebba Blitz. Bland de medverkande finns bl a landstingsråd Anna Starbrink (FP) och landstingspolitiker Lars Dahlberg (S). I panelen finns även en representant för strokeföreningen och chefläkare för ambulanssjukvården inom Stockholms läns landsting, förutom sakkunniga från Danderyds sjukhus och Samariten Ambulans.

Välkommen till seminarium i Almedalen
Seminariet äger rum: måndag den 2 juli 2012, kl 11:30 – 13:00
Evenemanget är ett: lunchseminarium, lättare lunch serveras
Plats: Nowas trädgård Kronstallgränd (100 meter från Donners Plats bakom Wisby hotell)

Medverkande i panelen: Anna Starbrink, Landstingsråd (FP) | Lars dahlberg, Landstingspolitiker (S) | Professor Stefan Jacobson, VD Danderyds sjukhus | Överläkare Karin Malmqvist, verksamhetschef Hjärt- och Medicinkliniken | Överläkare Gustaf Neander, verksamhetschef Ortopeden | Vårdchef Eva Bergström-Holgersson, projektansvarig höftprocessen | Överläkare Rebecca Undén-Göransson, projektansvarig strokeprocessen | Chefläkare Peter Lindton, ambulanssjukvården SLL | Personalchef Ulf Kanfjäll, Samariten Ambulans | Vårdutvecklare Torkel Kanfjäll, Samariten Ambulans | Annette Möllerström, Gotlands läns strokeförening

Kontaktpersoner: Ingvor Farinotte, Pressansvarig, 070-1621211, ingvor.farinotte@ds.se, Annakarin Svenningsson, Kommunikationschef, 070-737 08 66, annakarin.svenningsson@ds.se

Seminariet är kostnadsfritt. Ingen anmälan krävs.