Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Defibrillatorn räddar liv – och kan ge en plågsam död

Allt för många av dem som har en inopererad defibrillator får en plågsam död. I dödsögonblicket får patienten en stöt, som inte längre kan rädda hennes liv. Ändå deaktiveras många defibrillatorer aldrig.

En inopererad ICD, defibrillator eller hjärtstartare räddar livet på patienten under en lång tid och är en viktig behandling. Den opereras in på patienter som lider av hjärtrusning, onormalt hög puls, som annars kan leda till dödligt hjärtstillestånd. Om hjärtat stannar ger hjärtstartaren en chock. Men i livets slut, när patienten ligger för döden gör den inte längre någon nytta och bör deaktiveras.

En studie på Danderyds sjukhus visade att en tredjedel av de 125 ICD-bärarna som ingick i studien fick en elektrisk chock det sista dygnet i livet. En chock som är mycket smärtsam. För att ge möjlighet till en fridfull död för dessa patienter behöver medvetandet öka hos vårdpersonalen om de inopererade hjärtstartarna. Det är inte patienterna eller de anhöriga som ska besluta om att stänga av defibrillatorn. Det är den ansvariga läkaren som ska ta beslutet men det ska ske i samförstånd med patient och anhöriga.

Filmen visar en intervju med Annika Kinch Westerdahl från arytmienheten på Danderyds sjukhus och en patient med inopererad ICD.

Sök på #prataomdöden för mer information om hur Danderyds sjukhus arbetar med vård i livets slutskede.