Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Det viktiga samtalet och det svåra beslutet

På Danderyds sjukhus njur- och hjärtmedicinska kliniker samtalar personalen med patienter och anhöriga om möjligheten och rätten att avstå eller avsluta livsuppehållande behandling – och om de lindrande alternativ som står till buds. Ett samtal som är lika viktigt som svårt.

Det finns lägen då behandling gör mer skada än nytta. Lägen då sjukvården framförallt kan erbjuda lindring och tröst istället för bot. Det finns också lägen då tillfälligt livsuppehållande behandling inte längre ger någon livskvalitet. Då kan det vara dags att gå från att vårda till att omvårda patienten. Ett beslut som ska ske i samråd med patient och anhörig. Ett beslut som, i bästa fall, får växa fram under lång tid genom återkommande samtal mellan vårdgivare, patient och anhörig.

Filmen visar hur man arbetar på den njurmedicinska kliniken med patienter som går i njurdialys. En livsuppehållande, men inte sällan jobbig, behandling för patienten.

Sök på #prataomdöden för mer information om hur Danderyds sjukhus arbetar med vård i livets slutskede.