Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Livet efter döden

Någon dör och kvar står förtvivlade anhöriga. Sedan Danderyds sjukhus akutklinik införde anhörigstödjare för tre år sedan, kommer nästan ingen anhörig längre tillbaka med ångest eller fysiska symtom till följd av traumat att förlora någon.

Att se någon av sina närmaste i en svår och akut situation som på en akutmottagning är ett trauma. Hela livet ställs på ända. Då är det viktigt att få stöd och att bli sedd. Det är anhörigstödjarens uppgift; att prata, förklara och ge något varmt att dricka. Att inte lämna den anhöriga ensam med sina funderingar och jobbiga upplevelser. Innan akutkliniken införde anhörigstödjare var det inte ovanligt att anhöriga själva sökte sig till akuten efter en tid. De sökte för symtom som bröstsmärtor, magont eller ångest, vilket har minskat.

I filmen ser vi Pernilla Eidenberg, anhörigstödjare på akutkliniken och initiativtagare till arbetet.

Sök på #prataomdöden för mer information om hur Danderyds sjukhus arbetar med vård i livets slutskede.