Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

I trygga säkra händer

Danderyds sjukhus är ett av de största akutsjukhusen i Sverige. Vi bedriver universitetssjukvård med utbildning och forskning kring våra vanligaste folksjukdomar. Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag – tillsammans.

Danderyds Sjukhus AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB. Vi erbjuder specialistvård med huvudsaklig inriktning på internmedicin, kardiologi, ortopedi, obstetrik och gynekologi samt kirurgi och urologi.

Sjukhuset är, tillsammans med hälftenägda BB Stockholm, norra Europas största förlossningssjukhus. Nära 10 procent av alla barn i Sverige föds här.

En professionell och innovativ verksamhet

Hjärtsjukvården på Danderyds sjukhus har utsetts till Sveriges bästa (Swedehearts kvalitetsindex 2014). Även vår strokevård hör till landets främsta. På sjukhuset finns ett nationellt respirationscentrum, Sveriges första centrum för hjärt-, njur- och diabetessjuka (HND) samt Sveriges största universitetsklinik för rehabiliteringsmedicin. Vår talklinik är Stockholms största.

Till sjukhusets spetskompetensområden hör bland annat komplicerade axel- och höftledsoperationer, överviktsoperationer och en högkvalificerad vård och rehabilitering av patienter med hjärtproblem.

Vår gedigna kunskap om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning, vilken bedrivs inom bland annat diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt. Vi är speciellt framstående inom kardiologi där vi bland annat forskar om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt.

Omvårdnad i trygga, säkra händer

Det viktigaste för oss som jobbar här är att våra patienter känner sig trygga och säkra och får bästa möjliga vård och behandling. Det målet arbetar vi mot varje dag - tillsammans.

Genom att lyssna på varandra, på våra patienter och på deras närstående hittar vi bättre lösningar. Genom att olika verksamheter samverkar utnyttjar vi sjukhusets bredd för att kunna använda rätt spetskompetens. Genom att vara professionella och sätta kvalitet och omtanke främst i allt vi gör utvecklar och förbättrar vi verksamheten. Vi är ett undervisningssjukhus med universitetssjukvård: genom forskning och innovation utökar vi vår kunskap och genom utbildning delar vi med oss av den. Allt för att kunna bidra till god livskvalitet för alla våra patienter.

Sjukvård i förändring

2019 ska sjukhuset nya akutvårdsbyggnad stå klart. Läs mer om den förändringsresa som Danderyds sjukhus just nu går igenom.


Danderyds sjukhus i siffror (2017)

  • var 10:e svensk föds på Danderyds sjukhus
  • sjukhuset omsätter 3,7 miljarder kronor
  • 91 525 akutsökande patienter
  • cirka 3 950 medarbetare
  • medelvårdtider: hjärtmedicin 2,47 dagar, kirurgi 2,54 dagar, medicin 3,77 dagar, ortopedi 3,65 dagar, urologi 2,22 dagar. Totalt 3,25 dagar
  • cirka 420 000 besök i öppenvården och 45 000 i slutenvården
  • 11 000 förlossningar (Danderyds sjukhus och BB Stockholm)