Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Danderyds sjukhus utvecklas

Danderyds sjukhus står inför sin största förändring sedan invigningen år 1964. Nu görs stora insatser för att utveckla vården på sjukhuset och satsningen ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder.

För att möta behovet hos en växande och åldrande befolkning genomförs omfattande ny- och ombyggnationer på sjukhusområdet. Danderyd blir ett av Sveriges modernaste sjukhus med en miljö som värnar både patienter och medarbetare.

Framtidens Danderyds sjukhus växer fram

Under år 2019 står en helt ny akut- och behandlingsbyggnad klar vid Danderyds sjukhus, som en del i det landstingsövergripande arbetet med Framtidens hälso- och sjukvård. Den 26 000 kvadratmeter stora byggnaden dimensioneras för att årligen ta emot 95 000 patienter. Dess placering mellan det centrala blocket och de södra sjukhuskvarteren knyter samman sjukhusets olika delar.

I den sju våningar höga byggnaden ryms bland annat avdelningar för operation, röntgen, hjärtintensiv, intervention och sterilcentral. Dessutom kommer en intermediärvårdsavdelning att återfinnas i ombyggda lokaler i direkt anslutning till intensivvården. Byggnadens utformning ska tydligt markera karaktär och identitet, exempelvis byggs den med andra mått och våningshöjder i jämförelse med övriga sjukhuset. Dessutom är akut-och behandlingsbyggnaden utformad utifrån högt ställda hållbarhetskrav för att stödja en effektiv energianvändning.

Danderyds sjukhus Akutmottagning kommer ta hand om allvarligare sjukdoms- och olycksfall. I februari 2018 öppnade en ny närakut i nära anslutning till akutmottagningen, dit patienter med akuta besvär som inte är livshotande kan vända sig. Närakuten och akutmottagningen har ett tätt samarbete.

Ombyggnation av den befintliga akutvårdsmottagningen startar 2019. Då ska ett nytt modernt Danderyds sjukhus stå klart med en kapacitet för 50 500 vårdtillfällen.

Här kan du läsa nyheter som handlar om hur Danderyds sjukhus jobbar för att förändringsresan ska gå så smidigt som möjligt.

Läs mer om Danderyds sjukhus utveckling på sll.se.