Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Vi säkerställer kompetens för framtiden

Våra kompetenta och engagerade medarbetare är en viktig förutsättning för att vi ska kunna erbjuda våra patienter god vård. Danderyds sjukhus strävar efter att vara en aktivt lärande organisation som erbjuder medarbetarna en utvecklande karriär.

Behovet av kompetens är föränderligt och utgår från sjukhusets uppdrag och patienternas behov. På Danderyds sjukhus genomförs en mängd satsningar och aktiviteter för att säkra den kompetens som krävs i Framtiden hälso- och sjukvård. Då vi planerar och utvecklar verksamheten tar vi hänsyn till vilken kompetens som kommer att behövas. Arbetssätt, arbetsorganisation och kompetens bidrar till att skapa arbetsglädje, engagemang, kvalitet och effektivitet.

På sjukhuset finns Clinicum, sjukhusets utbildningscentrum för medarbetare och studenter. Clinicum erbjuder träning, undervisning, utbildning och examinationer i en modern och ändamålsenlig lärandemiljö.

Vill du också arbeta i en utvecklande och omväxlande miljö? Läs mer om de olika tjänsterna på sjukhuset här.