Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskning på Danderyds sjukhus

Danderyds sjukhus bedriver framgångsrik forskning tillsammans med Karolinska Institutet.

Forskning Danderyds sjukhus

Det stora patientunderlaget och den samlade kunskapen om de stora folksjukdomarna ger goda förutsättningar för klinisk forskning inom områden som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och övervikt.

Andra viktiga forskningsområden är förlossningsvård, gynekologi, ortopedi och njurmedicin samt omvårdnad, rehabilitering efter hjärnskador och behandling av stress- och utmattningssyndrom. Här har vi samlat vår forskningsnyheter.

Forskningen bedrivs på Karolinska Institutet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus. Institutionen har omkring 70 doktorander, varav 5–10 disputerar årligen för medicine doktorsexamen. Varje år publiceras omkring 100 artiklar från institutionen i olika internationella vetenskapliga tidskrifter.