Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Aktuell forskning

Här kan du läsa mer om de forskningsprojekt som pågår på Danderyds sjukhus.

 • 2019-04-01

  Återhämtning efter hjärnskakning olika snabb

  Christian Oldenburg, psykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, har forskat på ifall snabb återhämtning eller långvariga besvär efter hjärnskakning kan bero på en typ av kognitiv och emotionell reserv i hjärnan.

 • 2018-11-30

  D-vitamins påverkan på kärlfunktion

  Kristina Lundwall, ST-läkare på hjärtkliniken, har forskat på hur kopplingen mellan njursvikt och hjärtkärlsjukdom ser ut, med fokus på vitamin D-brist, kärldysfunktion och inflammation.

 • 2018-11-09

  Hur påverkas immunförsvaret av underlivsinfektioner?

  Cathrin Alvendal, överläkare, kvinnokliniken, har forskat på hur faktorer i det lokala immunförsvaret påverkas vid upprepade och kvarstående gynekologiska infektioner.

 • 2018-10-12

  Hormonella skador efter hjärnskada

  Anna Tölli, överläkare vid Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, har forskat om bl.a. hypofysdysfunktion efter traumatisk hjärnskada (THS) eller pulsåderbråcksblödning i hjärnan (SAB).

 • 2018-08-24

  Ökad risk att dö av hjärtinfarkt bland snusare

  Tidigare forskning visar att snusare som slutar snusa efter en hjärtinfarkt halverar risken att dö inom två år. Nu har Lukasz Antoniewicz och hans forskargrupp hittat en möjlig förklaring till varför snusare löper högre risk jämfört med icke-tobaksanvändare.

 • 2018-06-08

  Vad innebär överkänslighet mot Clopidogrel

  Annika Lundström, bitr. överläkare, medicinkliniken, har forskat på vad som gör att vissa personer har nedsatt känslighet för den vanliga proppförebyggande medicinen clopidogrel.

 • 2018-06-08

  Snabbspår höftfraktur minskar väntetid

  Paula Kelly Pettersson, sjuksköterska på ortopedkliniken, har forskat på hur ett nytt snabbspår till kirurgi, väntetid till operation och depression kan påverka patientutfall för höftfraktur-patienter.

 • 2018-06-01

  Organsvikt vid blodförgiftning

  Sofie Paues Göranson, specialistläkare, anestesi och intensivvårdskliniken, har forskat på om man kan minimera svikten hos kroppens organ vid mycket svår blodförgiftning.

 • 2018-05-14

  Goda bakterier hjälper skadad tarm

  De flesta som någon gång har ätit antibiotika vet att magen påverkas. Johan Ursing, specialistläkare på infektionskliniken, forskar nu kring hur man kan få bukt med de bakterier som skadar tarmarna.

 • 2018-03-23

  Hur påverkas blodkärl av blodtrycksbehandling?

  Andreas Jekell, biträdande överläkare på hjärtkliniken, har forskat på hur blodkärl påverkas av blodtrycksbehandling.

 • 2018-03-16

  Morfin i ryggbedövning inom obstetrik och gynekologisk kirurgi

  Anette Hein, överläkare och medicinskt ledningsansvarig för obstetrisk anestesi vid anestesi- & intensivvårdskliniken, har forskat på smärtbehandling under värkarbete och efter obstetrisk och gynekologisk kirurgi, med särskilt fokus på morfin i ryggbedövning.

 • 2018-02-16

  Dammpartiklar från klibbiga blodceller kan öka risken för blodpropp i hjärtats kranskärl

  Sam Kafian, bitr. överläkare, hjärtkliniken, har forskat på trombocyters funktion vid hjärtinfarkt och svår kärlkramp.

 • 2018-01-26

  Sköldkörtelns inverkan på risken för hjärtkärlsjukdom

  Peter Giesecke, specialistläkare hjärtkliniken, har forskat på kopplingen mellan överfunktion av sköldkörteln och insjuknande i diagnoser så som förmaksflimmer, hjärtinfarkt och stroke.

 • 2018-01-24

  Högre risk för kvinnor att dö av hjärtinfarkt

  Det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man. Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling. Studien är ett samarbete mellan Danderyds sjukhus, Karolinska Institutet och University of Leeds.

 • 2017-11-15

  Utvecklad cancerkirurgi minskar lidande och räddar liv

  Sedan 2010 har snart 1 000 behandlingar utförts med sk ablationer, där cancertumörer och metastaser ”värms bort” med hjälp av avancerad röntgenteknik och mikrovågor. Många patienter blir friskförklarade och kan gå hem samma dag, eller dagen efter ingreppet.

 • 2017-11-14

  Snabbare återhämtning efter ablation

  Ablationer är att föredra för patienter som drabbats levermetastaser i samband med kolorektalcancer. Det visar Gabriella Dals examensarbete som är en del i en övergripande forskning på ablationer av tumörer.

 • 2017-11-09

  Mammans hjärtfrekvens kan indikera fostrets tillväxt

  Charlotte Iacobaeus, bitr. överläkare, kvinnokliniken, har forskat på hur kvinnors hjärt-kärlfunktion förändras under graviditet, och om barnets tillväxt påverkas av hjärt-kärlsystemets förmåga att klara av belastningen av en graviditet.

 • 2017-10-27

  AI-forskning uppmärksammas

  På Danderyds sjukhus pågår forskning på artificiell intelligens för bedömning av röntgenbilder. Redan nu är AI lika skicklig som en erfaren överläkare men i framtiden blir den sannolikt oslagbar som verktyg.

 • 2017-10-25

  Blodförtunnande läkemedel minskar risk för demens

  En ny studie från Danderyds Sjukhus visar på att patienter som tar blodförtunnande läkemedel mot förmaksflimmer, har upp till en halverad risk för demens.

 • 2017-10-16

  Med hopp om bättre MS-medicin

  Anders Svenningsson, professor och överläkare på medicinkliniken, jämför MS-medicinen rituximab (Mabthera) med dimetylfumarat (Tecfidera) vid nydiagnostiserad multipel skleros.

 • 2017-06-16

  Hjärtsvikt efter infarkt vanligt

  Liyew Desta, bitr. överläkare hjärtmedicin, har gjort en registerstudie kring hjärtsvikt efter hjärtinfarkt.

 • 2017-06-02

  Kognitiv träning efter hjärnskada

  Gabriela Markovic, neuropsykolog, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, har forskat på hur effekten av tidigt insatt uppmärksamhetsträning påverkar den kognitiva återhämtningen efter hjärnskada.

 • 2017-05-31

  Färdigbehandlad för hepatit C – är man helt frisk då?

  Hepatit C är en virussjukdom i levern som kan orsaka skrumplever och levercancer. I dag kan vi effektivt bota hepatit C, men vad händer med levern efter behandlingen hos olika patienter?

 • 2017-05-19

  Levermetastaser vid kolorektal cancer

  Jennie Engstrand, specialistläkare, kirurg och urolokliniken, har forskat om levermetastaser från kolorektal cancer.

 • 2017-05-18

  Kan ett klipp minska risken för förlossningsskador?

  Sophia Brismar Wendel, överläkare, kvinnokliniken, har påbörjat en studie om huruvida snedklipp minskar andelen sfinkterskador vid sugklockeförlossning hos förstföderskor.

 • 2017-05-17

  Nina ökar kännedomen om vestibulit

  Den forskning som drivs av överläkare Nina Bohm Starke på Danderyds sjukhus kvinnoklinik är unik i Sverige och en de mest omfattande i världen om kvinnor med vestibulit.

 • 2017-05-10

  E-cigaretter kan skada blodkärlen

  Det är ingen som kan säga säkert hur e-cigaretter påverkar hälsan men Magnus Lundbäck på hjärtkliniken, och hans forskargrupp har sett att blodkärlen kan ta skada redan vid ett lågt antal bloss.

 • 2017-02-13

  Ny forskning kopplar stroke och cancer

  Charlotte Thålin har studerat varför vissa drabbas av förhöjda troponinvärden i samband med stroke och har bland annat kunnat identifiera en grupp av patienter där en bakomliggande cancer orsakar ett hyperkoagulativt tillstånd som ger både stroke och mikroinfarkter i hjärtat.

 • 2017-01-17

  DNA-analyser kan förebygga sjukdomar

  Kan bakterier i tarmen avslöja risken för framtida sjukdomar? Det ska Ulf O. Gustafsson ta reda på med hjälp av 2 500 patienter och Science of Life Lab på Karolinska sjukhuset.

 • 2016-12-15

  "Brustet hjärta" drabbar nästan bara kvinnor

  Christina Ekenbäck, hjärtmedicin, forskar på kvinnor som drabbas av hjärtinfarkt utan någon blodpropp eller förträngning i kranskärlen, något som ofta kallas brustet hjärta.

 • 2016-12-15

  Söker efter tyst förmaksflimmer

  Johan Engdahl, hjärtmedicin, letar efter tyst förmaksflimmer hos 400 hjärtsviktspatienter, för att se hur vanligt det är. Ett upptäckt flimmer som behandlas med blodförtunnande medicin minskar risken för stroke med två tredjedelar.

 • 2016-11-22

  Screening kan hitta okända förmaksflimmer

  Emma Svennberg, hjärtmedicin, har i sin forskning sett på hur mycket förmaksflimmer som upptäcks om en äldre befolkningsgrupp screenas och vilka som kan få nytta av strokeförebyggande blodförtunnande medicin.

 • 2016-11-03

  Artificiell intelligens tolkar ortopedens röntgenbilder

  Jakub Olczak, läkarstudent på Ortopedkliniken, forskar på om deep learning, en slags artificiell intelligens (AI), kan tolka röntgenbilder från ortopeditrauma som t.ex. benbrott.

 • 2016-10-13

  Ny behandlingsstudie för vestibulit

  På kvinnokliniken har en ny behandlingsstudie påbörjats där man ser på om injektion av botox i musklerna precis innanför slidöppningen kan hjälpa kvinnor som har vestibulit. Överläkare Nina Bohm-Starke och Ulrika Heddini samt Philip Haraldson ansvarar för studien.

 • 2016-10-03

  Bryt stillasittande och förbättra ämnesomsättningen

  Går det att förbättra ämnesomsättningen genom att bryta stillasittande? Det ska Erik Näslund, kirurg- och urologkliniken försöka ta reda på.

 • 2016-09-16

  Hur lär vi oss vårt yrke?

  Ann Hägg-Martinell, hjärtmedicin, har forskat på läkar- och sjuksköterskestudenters perspektiv på hur och vad de lärt sig under sin verksamhetsförlagda utbildning.

 • 2016-09-08

  Unik studie om myom

  I oktober 2016 startar studien MYOMIC – den första studien i världen som jämför behandling av myom med mikrovågsbehandling alternativt embolisering. Ansvariga för studien är Helena Kopp Kallner, Annika Lundgren Cronsioe och Anju Zhang, samtliga överläkare vid Kvinnokliniken.

 • 2016-05-17

  Kost på recept kan bli framtidens medicin

  Har nutritionsstatus betydelse för livskvaliteten? Kan kostbehandling påverka dialysstart? Det försöker dietisten Karin Windahl, tillsammans med en internationell forskningsgrupp, ge svar på.

 • 2016-02-07

  Renare operationsluft

  Kan luftrenare minska infektionsrisken i samband med operationer? Max Gordon, specialistläkare på ortopedkliniken, är initiativtagare till ett forskningsprojekt som omfattar fem sjukhus och upp emot 30 000 patienter.

 • 2015-11-27

  Är stamning mer dolt hos flickor?

  Är det så att flickor hittar strategier som döljer stamningen i högre grad än pojkar? Denna fråga ställer sig som logoped Ineke Samson utifrån de preliminära iakttagelser hon gjort i ett masterprojekt på Talkliniken på Danderyds sjukhus.

 • 2015-10-27

  Kvinnor använder ineffektiva preventivmedel

  Ny unik studie från Helena Kopp Kallner och kvinnokliniken, visar att många svenska kvinnor använder ineffektiva preventivmedel.

 • 2015-09-18

  Varför blir inte alla friska av antikroppar?

  Professor Kristian Borg arbetar på Sveriges enda postpoliomottagning som forskar på hur antikroppar påverkar poliopatienter. Orsaken till postpoliosyndrom kan vara att musklerna slits mer eller så kan det bero på latent virus efter barndomens polio.

 • 2015-03-12

  Forskar på alternativ till PSA-test

  Tobias Nordström, kirurg- och urologkliniken, forskar på alternativ till PSA-testet för att hitta prostatacancer.

 • 2015-03-10

  Livsstilsförändringar stöttas

  Anna Kiessling, hjärtmedicin, vill öka förståelsen för hur bedömnings-, och beslutsstrategier vid hjärtsjukdom påverkas av faktorer som personlighet, livskvalitet och kognitiv funktion.

 • 2015-03-09

  Tradtitionell hjärtbehandling sämre för kvinnor

  Jonas Persson, hjärtmedicin, studerar förekomsten av fett i kranskärlen och funktionen i kranskärlen hos kvinnor som kommer in akut med hjärtinfarkt och/eller brustet hjärta.

 • 2015-01-26

  EEG-övervakning under operation påskyndar återhämtning

  Jan Jakobsson, anestesi-IVA, har i sin forskning sett att övervakning kompletterad med EEG-baserad narkosdjupsmätning under operationen kan påskynda återhämtning.