Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Inflammations- och infektionsmarkörer

Allvarliga infektioner är en av huvudorsakerna till organsvikt och dödsfall hos patienter inom intensivvården (IVA), varför det är viktigt att diagnostisera infektioner tidigt.

Genom att studera det inflammatoriska förloppet på etablerade inflammationsmodeller bestående av friska försökspersoner liksom hos försöksdjur är syftet dels att undersöka markörer för inflammation och infektion, dels att studera om en atoxisk behandling kan inverka gynnsamt på sjukdomsförloppet. Inom ramen för projektet har Johanna Albert på Kirurg- och Urologkliniken, tillsammans med sin forskarkollegor, etablerat samarbete med kollegor i Polen.