Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Hjärt-kärl-forskning

Här publicerar vi kontinuerligt nyheter och information om en del av den hjärt-kärl-forskning som pågår inom Danderyds sjukhus.

Anna KiesslingAnna Kiesslings forskargrupp studerar hur bedömnings-, och beslutsstrategier vid hjärtsjukdom påverkas av faktorer som personlighet, livskvalitet och kognitiv funktion.

Thomas KahanThomas Kahans forskargrupp studerar bland annat på hur neurohormonella   mekanismer reglerar blodtryck och hjärtfunktion hos människor.


Peter HenrikssonPeter Henrikssons forskargrupp studerar insjuknande i hjärt-kärlsjukdom med speciellt fokus på sambandet med könshormoner. 


Håkan WallénHåkan Walléns forskargrupp fokuserar på metodutveckling och mekanistiska studier inom hemostas, trombos, metabolism och vaskulär forskning.

Hans Perssons forskargrupp undersöker hur hjärtsvikt och nedsatt hjärtfunktion efter hjärtinfarkt hänger ihop. 

Jonas PerssonJonas Persson forskar på vilka mekanismer som ger hjärtinfarkt hos kvinnor. 

 

Mårten Rosenqvist

Mårten Rosenqvist, professor i hjärtsjukdomar och överläkare, har forskat på om man kan hitta riskpatienter innan de drabbas för att minska risken för stroke. 

Ann Hägg-Martinell, leg. sjuksköterska, har forskat på läkar- och sjuksköterskestudenters perspektiv på utbildning i akutsjukvård.Emma Svennberg, läkare, har forskat på screening av hjärtflimmer hos högriskpersoner som ett strokeförebyggande arbete.

 

Johan Engdahl forskar på tyst förmaksflimmer bland hjärtsviktspatienter, för att se hur vanligt det är.Christina Ekenbäck
forskar på hur det kommer sig att sjukdomen "brustet hjärta" nästan bara drabbar kvinnor. 


Andreas Jekell, biträdande överläkare på hjärtkliniken, har forskat på hur blodkärl påverkas av blodtrycksbehandling.

 


Sam Kafian, bitr. överläkare, hjärtkliniken, har forskat på om d
ammpartiklar från klibbiga blodceller kan öka risken för blodpropp i hjärtats kranskärl.

 Peter Giesecke, specialistläkare hjärtkliniken, har forskat på kopplingen mellan överfunktion av sköldkörteln och insjuknande i diagnoser så som förmaksflimmer, hjärtinfarkt och stroke.

 

 

Lukasz Antoniewicz forskning visar på ökad risk att dö av hjärtinfarkt bland snusare. 

 

 

 Det är signifikant högre risker för en kvinna som fått en hjärtinfarkt, jämfört med en man. Enligt forskarna kan en av orsakerna vara att kvinnor får mindre av nödvändig behandling.

På Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KIDS) finner du en översikt över den pågående forskningen inom hjärta och kärl.