Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Håkan Wallén

Håkan Wallén och hans forskargrupp fokuserar på metodutveckling och mekanistiska studier inom områdena hemostas och trombos, metabolism och vaskulär forskning, med speciell inriktning på mikrovaskulär funktion.

Vi studerar störningar i hemostas och mikrocirkulation hos patienter med diabetes, ischemisk hjärtsjukdom, ischemisk stroke och perifer ocklusiv kärlsjukdom, inkluderande kritisk benartärsjukdom och kroniska fotsår, men även vid traumatisk hjärnskada.

Interventionsstudier görs för att undersöka effekten på hemostas och mikrocirkulation av t ex endotoxininfusion, cigarettrökning och vasoaktiva substanser med betydelse för arteriosklerosutveckling och diabeteskomplikationer. Effekten av t ex glukagon-lik peptid (GLP)-1 agonister och angiotensinII studeras på mikrovaskulär funktion i hud och hemostas.

Studierna görs i nära samarbete med forskargrupper inom Karolinska Institutet, men också med andra nationella forskargrupper och internationellt med forskargrupper i UK och USA.

Gruppmedlemmar på Danderyds sjukhus

Forskargruppsledare: Lektor Håkan Wallén
Lektor Gun Jörneskog
Lektor Bassem Samad
ST-läkare, Med. dr. Magnus Lundbäck
Överläkare, Med. dr. Elisabet Änggård-Rooth
Överläkare, Med. dr. Sam Kafian
Överläkare, Med. dr. Eli Westerlund
ST-läkare, student Sara Tehrani
ST-läkare, student Pia Santesson
Bitr överläkare, student Josefin Mörtberg
BMA Ann-Christin Salomonsson
Senior Professor Ulf Adamson