Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Peter Henriksson

Peter Henrikssons forskargrupp studerar insjuknande i hjärt-kärlsjukdom med speciellt fokus på sambandet med könshormoner. Forskningsmetodiken är såväl epidemiologisk, systembiologisk som experimentell.

Ett aktuellt forskningsområde är in vitro fertilisering (provrörsbefruktning) där de studerar såväl hemostas, lipidomsättning som risken att insjukna i venös tromboembolism och lungembolism. Gruppen har etablerat samarbete med ett flertal forskargrupper inom dessa forskningsområden.

Inom gruppen finns också metodkunskap för mikrocirkulatoriska studier på såväl djur som människa. Statistisk metodkunskap finns vilken kommer väl till pass för forskningens systembiologiska ansats.

Ett ytterligare forskningsområde är studier av professionellt beslutsfattande (implementeringsforskning) och patienters beslut. I detta sammanhang används den PLS (Projection to Latent Structures)-statistik som även används vid de systembiologiska studierna. Gruppen har även medicinskt pedagogiska projekt där denna statistiska metod används för att se vad i lärprocesserna som har störst påverkan på studieresultaten.

Gruppmedelmmar på Danderyds sjukhus

Forskargruppsledare: Professor, överläkare Peter Henriksson
Med dr, leg sjuksköterska Carolin Nymark
Leg läkare Andreas Fernström
Leg sjuksköterska, Med dr. Ann Hägg-Martinell