Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Forskargrupp Thomas Kahan

Thomas Kahans forskargrupp fokuserar på hur neurohormonella mekanismer reglerar blodtryck och hjärtfunktion.

Gruppen studerar särskilt hur det sympatiska nervsystemet och renin-angiotensin-aldosteronsystemet påverkar endotelfunktion, strukturella och funktionella förändringar i blodkärl och hjärta vid hypertoni och hur detta kan leda till tromboemboliska komplikationer och hypertensiv hjärtsjukdom med dess potentiellt fatala komplikationer i form av arytmier och hjärtsvikt.

Ett viktigt forskningsområde är det kardiorenala syndromet; hur hjärtsjukdom och njursjukdom interagerar i utvecklingen av aterosklerossjukdom. Vid Karolinska kardiorenala temacentrum gör gruppen experimentella och mekanistiska studier.

De har skapat en stor patientdatabas av patienter med akut kranskärlssjukdom inkluderande en omfattande biobank och bedriver registerbaserad forskning.

– Vi intresserar oss också för kardiovaskulär riskbedömning och prevention. Studier rör förbättrade vårdprocesser mellan vårdgivare, utveckling av beslutsstöd och implikationer av riktlinjer, läkemedelsförskrivning och adherens, samt hälsoekonomiska aspekter vid behandling av hjärt-kärlsjukdom, förklarar Thomas Kahan.

Gruppmedlemmar på Danderyds sjukhus
Forskargruppledare: Professor, överläkare Thomas Kahan
Med dr, bitr överläkare Sara Aspberg
Med dr, ST-läkare Kristina Björklund Bodegård
Med dr, överläkare Märit Mejhert
Med dr, specialistläkare Jonas Spaak
Specialistläkare, doktorand Andreas Jekell
Specialistläkare, doktorand Johan Löfsjögård
Apotekare, doktorand Miriam Qvarnström
ST-läkare, doktorand Hermine Rietz
Överläkare, doktorand Fredrik Wallentin