Stäng

Läs mer om hur Lyssna tjänsten fungerar på ReadSpeaker

Medicinforskning

Här publicerar vi kontinuerligt nyheter och information om en del av den medicinforskning som pågår inom Danderyds sjukhus.

Det kardiorenala syndromet är kopplingen mellan den kraftigt ökade risk för hjärtkärlsjukdomar som ses vid njurfunktionsnedsättning och vice versa. Detta är ett temaområde för Danderyds sjukhus och Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus, där både hjärtmedicin, njurmedicin, medicinkliniken, bild- och funktion, anestesikliniken och kvinnokliniken deltar. Forskningen handlar bland annat om kopplingen mellan hjärtinfarkt och njursvikt, samt njursvikt och mikrocirkulation.

Anders Svenningsson, professor och överläkare på medicinkliniken, jämför MS-medicinen rituximab (Mabthera) med dimetylfumarat (Tecfidera) vid nydiagnostiserad multipel skleros.

Annika Lundström, bitr. överläkare, medicinkliniken, har forskat på vad som gör att vissa personer har nedsatt känslighet för den vanliga proppförebyggande medicinen clopidogrel.